Different subjective awareness measures demonstrate the influence of visual identification on perceptual awareness ratings

Michał Wierzchoń , Borysław Paulewicz , Dariusz Asanowicz , Bert Timmermans , Axel Cleeremans

Abstract

We compare four subjective awareness measures in the context of a visual identification task and investigate quantitative differences in terms of scale use and correlation with task performance. We also analyse the effect of identification task decisions on subsequent subjective reports. Results show that awareness ratings strongly predict accuracy for all scale types, although the type of awareness measure may influence the reported level of perceptual awareness. Surprisingly, the overall relationship between awareness ratings and performance was weaker when participants rated their awareness before providing identification responses. Furthermore, the Perceptual Awareness Scale was most exhaustive only when used after the identification task, whereas confidence ratings were most exhaustive when used before the identification task. We conclude that the type of subjective measure applied may influence the reports on visual awareness. We also propose that identification task decisions may affect subsequent awareness ratings.
Author Michał Wierzchoń
Michał Wierzchoń,,
-
, Borysław Paulewicz (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Borysław Paulewicz,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
, Dariusz Asanowicz
Dariusz Asanowicz,,
-
, Bert Timmermans
Bert Timmermans,,
-
, Axel Cleeremans
Axel Cleeremans,,
-
Journal seriesConsciousness and Cognition: An International Journal, ISSN 1053-8100, (A 25 pkt)
Issue year2014
Vol27
Pages109-120
Publication size in sheets0.55
ASJC Classification1201 Arts and Humanities (miscellaneous); 3204 Developmental and Educational Psychology; 3205 Experimental and Cognitive Psychology
Abstract in PolishPorównano cztery subiektywne miary świadomości w kontekście zadania identyfikacji wzrokowej i zbadano ilościowe różnice pod względem częstości użycia i korelacji z poziomem wykonania zadania. Poddano również analizie wpływ podjęcia decyzji w zadaniu wzrokowym na dokonywane później oceny subiektywne. Wyniki świadczą o silnym związku ocen świadomości z poprawnością dla każdej ze skal, chociaż rodzaj skali może wpływać na deklarowany poziom świadomości. Co ciekawe, ogólny związek między świadomością i poprawnością był niższy, gdy oceny były dokonywane przed podjęciem decyzji w zadaniu wzrokowym. Dodatkowo, skala świadomości percepcyjnej (Perceptual Awareness Scale) była najbardziej wyczerpująca tylko wtedy, gdy była używana po decyzji wzrokowej, podczas gdy skala pewności była najbardziej wyczerpująca gdy używano jej przed decyzją wzrokową. Na podstawie uzyskanych wyników można twierdzić, że rodzaj zastosowanej skali może wpłynąć na deklarowaną świadomość wzrokową, a także, że decyzje dokonywane w ramach zadania podstawowego mogą wpłynąć na późniejsze oceny świadomości.
DOIDOI:10.1016/j.concog.2014.04.009
URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810014000658
Languageen angielski
File
paulewicz_different.pdf 480.03 KB
Score (nominal)30
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 1.057; WoS Impact Factor: 2014 = 1.941 (2) - 2014=2.524 (5)
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17296
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17296
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?