Nadzieja i ton afektywny narracji a wzrost potraumatyczny osób, które utraciły sprawność ruchową / Hope and the affective tone of narratives as correlates of posttraumatic growth in people who have lost motor ability

Mariusz Zięba

Abstract

In the article we present data collected from 50 people who lost their functional ability in accidents. Analyses of narrative interviews conducted with the accident victims suggest, that a positive affective tone of the narratives about the accident itself and the accident's influence on later life is connected to higher levels of posttraumatic growth. Other factors facilitating the experience of posttraumatic growth were hope and basic trust, as well as theme of agency present in the narratives. Keywords: narratives, hope, posttraumatic growth
Author Mariusz Zięba (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Mariusz Zięba,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2015
Vol18
No1
Pages51-59
Publication size in sheets0.9
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki badania 50 osób, które w wyniku wypadku utraciły sprawność ruchową. Analiza treści przeprowadzonych z nimi wywiadów narracyjnych wskazuje na to, że pozytywny ton afektywny opowiadań o wypadku i jego wpływie na życie jednostki wiąże się z wyższym poziomem wzrostu potraumatycznego. Innymi czynnikami sprzyjającymi doświadczaniu wzrostu potraumatycznego okazała się nadzieja na sukces i nadzieja podstawowa, a także obecność w treści narracji motywu sprawczości. Słowa kluczowe: narracje, nadzieja, wzrost potraumatyczny
DOIDOI:10.18290/rpsych.2015.18.1-2pl
URL http://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psychologiczne/2015/1/Zieba_EN.pdf
Languageen angielski
File
Zieba-EN.pdf of 14-09-2015
177.06 KB
Score (nominal)12
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17625
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17625
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?