Wybór strategii podejmowania decyzji przez specjalistów w obszarze rekrutacji personelu w różnych środowiskach decyzyjnych: Doniesienie z badania

Aneta Sobol-Mikołajczak , Kinga Lachowicz-Tabaczek , Szymon Wichary

Abstract

To explore whether recruitment specialist select strategies adaptively, a study was conducted where participants were asked to choose one of two candidates described by six characteristics. Subjects (N= 75) were assigned to one of two conditions: one, in which the simpler Take The Best (TTB) strategy performed best (noncompensatory environment) and one environment in which the information-intensive Weighted Additive (WADD) strategy led to the highest performance (compensatory environment). The task consisted of 24 decisions. The participant’s choices were analysed and compared with prediction of two respective strategies. The study demonstrated that participants’ choice proportions were in line with WADD predictions in the compensatory environment, whereas with TTB in the noncompensatory environment. The results show that recruitment specialists are able to select appropriate strategies as a function of environment structure.
Author Aneta Sobol-Mikołajczak
Aneta Sobol-Mikołajczak,,
-
, Kinga Lachowicz-Tabaczek
Kinga Lachowicz-Tabaczek,,
-
, Szymon Wichary (Wydział Psychologii)
Szymon Wichary,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsTHE SELECTION OF DECISION STRATEGY BY RECRUITMENT SPECIALISTS IN DIFFERENT ENVIRONMENTS
Journal seriesStudia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), ISSN 0081-685X, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol52
No3
Pages26-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish strategie decyzyjne, eksperckość, wybór strategii
Keywords in English decision strategies, expertise, strategy selection
Abstract in PolishW celu eksploracji, czy specjaliści ds. rekrutacji stosują strategie decyzyjne adaptacyjnie, przeprowadzono badanie, w którym badani mieli za zadanie wybrać jednego z dwóch kandydatów do pracy, opisanych przy pomocy sześciu kompetencji. Badanych (N= 75) przydzielono do jednego z dwóch warunków zadania: w jednym warunku (środowisko niekompensacyjne) prosta strategia Take The Best (TTB) zapewniała lepsze wykonanie, natomiast w drugim warunku (środowisko kompensacyjne) lepsze wyniki zapewniała złożona strategia Weighted Additive (WADD). Zadanie składało się z 24 decyzji. Analizie poddano rzeczywiste wybory uczestników badania, które porównano z przewidywaniami dwóch rozważanych strategii. Wykazano, że wybory specjalistów są w większym stopniu zgodne ze strategią WADD w środowisku kompensacyjnym, natomiast ze strategią TTB w środowisku niekompensacyjnym. Uzyskane wyniki wskazują na to, że profesjonaliści wybierają odpowiednie strategie zgodnie ze strukturą informacyjną zadania decyzyjnego.
DOIDOI:10.2478/v10167-010-0087-2
URL http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstudiapsychologiczne.pl%2Ffulltxt.php%3FICID%3D1149356&ei=NtCPVdGQO4r4ywP5xq_oCw&usg=AFQjCNEBT12DKDK1e54TijRTrpBDn6Avig&bvm=bv.96783405,d.bGQ
Languagepl polski
File
sobol-2014-strategie-srodowiska-decyzyjne-studia-psychologiczne.pdf of 14-09-2015
519.23 KB
1str_WYBÓR STRATEGII PODEJMOWANIA DECYZJI.pdf 200.07 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17676
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17676
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?