Validation of the Polish version of the Collective Self-Esteem Scale

Róża Bazińska

Abstract

​The aim of this article is to present research on the validityand reliability of the Collective Self-Esteem Scale (CSES)for the Polish population. The CSES is a measure of individualdifferences in collective self-esteem, understood as theglobal evaluation of one’s own social (collective) identity.participants and procedureParticipants from two samples (n = 466 and n = 1,009)completed a paper-pencil set of questionnaires whichcontained the CSES and the Rosenberg Self-Esteem Scale(RSES), and subsets of participants completed scales relatedto a sense of belonging, well-being and psychologicaldistress (anxiety and depression).ResultsLike the original version, the Polish version of the CSEScomprises 16 items which form the four dimensions of collectiveself-esteem: Public collective self-esteem, Privatecollective self-esteem, Membership esteem and Importanceof Identity. The results confirm the four-factor structureof the Polish version of the CSES, support the wholePolish version of the CSES as well as its subscales, whichrepresent satisfactory reliability and stability, and provideinitial evidence of construct validity.ConclusionsAs the results of the study indicate, the Polish version ofthe CSES is a valid and reliable self-report measure for assessingthe global self-esteem derived from membership ofa group and has proved to be useful in the Polish context.
Autor Róża Bazińska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Róża Bazińska
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Tytuł czasopisma/seriiCurrent Issues in Personality Psychology, ISSN 2353-4192, e-ISSN 2353-561X, (B 12 pkt)
Rok wydania2015
Tom3 (2)
Paginacja125-137
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
DOIDOI:10.5114/cipp.2015.52891
URL http://www.termedia.pl/Original-article-Validation-of-the-Polish-version-of-the-Collective-Self-Esteem-Scale,75,25489,0,1.html
Języken angielski
Plik
Validation-of-the-Polish-version-of-the-Collective-Self-Esteem-Scale-Roza-Bazinska.pdf z dnia 14-09-2015
151.6 KB
bazinska_valid_2015.jpg 383.41 KB
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*2 (2021-04-08)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17705
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17705
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?