Jak depresja zmienia sposób patrzenia – przegląd badań dotyczących zmian we wskaźnikach okulograficznych u osób cierpiących na zaburzenia depresyjne

Aleksandra Kołodziej , Aneta Brzezicka

Abstract

Changes in cognitive functioning are now widely recognized as a very important aspect of depression and depressed mood states. In addition to traditional, behavioral indicators of cognitive process quality, psychophysiological methods, including eye movement analysis, are increasingly used. Eye movement analysis is potentially a valuable tool in exploration of cognitive changes in depressed mood states as the neural circuits involved in eye movement control – especially the fronto-parietal network – are also altered in depression. The following article is a review of studies that recorded eye movements associated with cognitive tasks performance in groups of people suffering from mood disorders. Three groups of cognitive functions are discussed that were significantly altered in people with mood disorders: attention, memory, and the ability to integrate information (analysis and reasoning). Measurement of eye movements were mainly used to study the presence and characteristics of cognitive bias, and, to a less extent, to assess the influence of differences in the recorded eye movements on cognitive functioning per se. This research shows that people with mood disorders are characterized by, among other things, extended attention and often direct the gaze on images or words with negative emotional content. As a result, eye tracking indicators show a significantly greater number of fixations or return visits to negative stimuli compared to the control group.
Author Aleksandra Kołodziej (WP)
Aleksandra Kołodziej,,
- Faculty of Psychology
, Aneta Brzezicka (Wydział Psychologii)
Aneta Brzezicka,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesNeuropsychiatria i Neuropsychologia, ISSN 1896-6764, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol10
No1
Pages11-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdepresja, kora czołowa, kora ciemieniowa, okulomotoryka
Keywords in Englishdepression, prefrontal cortex, occipital cortex, eye tracking
ASJC Classification2802 Behavioral Neuroscience; 2738 Psychiatry and Mental health; 3206 Neuropsychology and Physiological Psychology
Abstract in PolishZmiany w funkcjonowaniu poznawczym są obecnie powszechnie uznawane za bardzo ważny aspekt zaburzeń depresyjnych i stanów obniżonego nastroju. Oprócz tradycyjnych, behawioralnych wskaźników jakości funkcjonowania poznawczego coraz częściej do wykrywania zmian u osób z zaburzeniami nastroju wykorzystuje się metody psychofizjologiczne, w tym analizę ruchów gałek ocznych. Analiza ruchów gałek ocznych jest bardzo wartościowym narzędziem do eksploracji zmian funkcjonowania poznawczego w stanach zaburzenia nastroju, ponieważ obwody neuronalne sterujące ruchami oczu, przede wszystkim pętla czołowo-ciemieniowa, wykazują również zmiany aktywności depresji. Poniższy artykuł stanowi przegląd badań, w których rejestrowano ruchy gałek ocznych towarzyszące wykonywaniu zadań poznawczych u osób cierpiących na zaburzenia nastroju. Omówiono trzy grupy funkcji poznawczych, które znacząco zmieniają się u osób z zaburzeniami nastroju: uwaga, pamięć oraz zdolność integracji informacji (analizowanie i rozumowanie). Pomiary ruchów gałki ocznej były wykorzystywane głównie w celu badania występowania i charakterystyki tzw. zniekształceń (bias) poznawczych, w mniejszym stopniu do oceny wpływu notowanych różnic w zakresie ruchów gałek ocznych na zaburzenia funkcji poznawczych per se. Omawiane prace badawcze pokazują, że osoby z zaburzeniami nastroju charakteryzują się m.in. poszerzoną uwagą oraz częściej kierują wzrok na obrazy lub wyrazy o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym. Przekłada się to także na wskaźniki okulomotoryczne, które wskazują na istotnie większą liczbę fiksacji lub rewizyt na bodźce negatywne w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej.
URL http://www.termedia.pl/Artykul-pogladowy-Jak-depresja-zmienia-sposob-patrzenia-przeglad-badan-dotyczacych-zmian-we-wskaznikach-okulograficznych-u-osob-cierpiacych-na-zaburzenia-depresyjne,46,25397,0,0.html
Languagepl polski
File
Ko-odziej-Brzezicka2015.pdf of 14-09-2015
106.06 KB
Additional file
[Untitled].pdf 6.5 KB
Score (nominal)6
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.067
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17737
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17737
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?