Psychologiczne aspekty wrażliwości cenowej. Perspektywa korzyści i strat

Andrzej Falkowski , Robert Mackiewicz

Abstract

The paper presents an analysis of the relationship between price perception and the willingness to buy a certain product. This relationship is not direct, as it is modified by price sensitivity. We argue that price sensitivity depends on the perception of a purchase decision as either gain (when the price is lower than a reference point). This claim is supported by a psychological study that uses a classic method of investigating sensory thresholds: presentation of stimuli (e.g. prices) is an ascending or descending order. Weber fraction, used as a measure of price sensitivity, was higher when the prices were presenting in a descending order and lower when they were presented in an ascending order. This result is in line with the prospect theory and allows to foresee the changes in the curves of economic price elasticity.
Author Andrzej Falkowski (Wydział Psychologii)
Andrzej Falkowski,,
- Wydział Psychologii
, Robert Mackiewicz (Wydział Psychologii)
Robert Mackiewicz,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsPsychological Aspects of Price Sensitivity : a Gain or Loss Perspective
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol22
No1
Pages8-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwrażliwość cenowa, elastyczność cenowa, teoria perspektywy, ułamek Webera
Keywords in Englishprice sensitivity, price and demand elasticity, prospect theory, Weber fraction
Abstract in PolishArtykuł przedstawia psychologiczną analizę wpływu percepcji ceny produktu na chęć jego zakupu. Zależność ta nie jest jednak bezpośrednia, ten wpływ bowiem jest modyfikowany wrażliwością konsumenta na cenę, która zawsze jest kształtowana doświadczanym kontekstem innych cen, tak zwanymi cenami odniesienia. Kontekst cenowy może więc określać jeden z dwóch stanów rzeczy. Może odnosić się do podwyżki ceny, przywołując z pamięci wcześniejszą, niższą cenę danego produktu, lub do obniżki ceny, przedstawionej na przykład jako promocja cenowa. Na podstawie przeprowadzonych badań psychofizycznych nad percepcją zmiany cen stwierdzono istotnie wyższą wrażliwość konsumenta na podwyżkę niż na obniżkę, mierzoną ułamkiem Webera. Taki rezultat dobrze mieści się w psychologicznej teorii perspektywy, która podkreśla niesymetryczność w wartościowaniu zysków i strat i polega na tym, że strata (podwyżka) takiej samej wartości bezwzględnej wywołuje większe niezadowolenie niż zadowolenie spowodowane zyskiem (obniżka). Przeprowadzone analizy pokazały ścisłą zależność między psychologicznym pojęciem wrażliwości cenowej zdefiniowanej zgodnie z metodami psychofizycznymi a ekonomicznym pojęciem elastyczności cenowej i tym samym dobre uzupełnianie się ekonomii i psychologii w temacie badań.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171324579
Languagepl polski
File
2015-Falkowski-Marketing-i-rynek-2.pdf of 14-09-2015
4.16 MB
psychologiczne aspekty wrażliwości cenowej_1str.pdf 633.89 KB
Score (nominal)9
Citation count*9 (2021-01-18)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17740
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17740
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?