To nie fair (bo mi szkodzi): Zaangażowanie interesu własnego zniekształca ocenę sprawiedliwości dystrybutywnej

Olga Białobrzeska , Konrad Bocian , Michał Parzuchowski , Natalia Frankowska , Bogdan Wojciszke

Abstract

Are people able to objectively evaluate fairness of the principles ruling the distribution of goods? Such principles often encourage or threaten their own interests and as such people may lose objectivity. But maybe howling injustice is evaluated positively if it is in favour of one’s interest? We present three experiments, that aim to verify the hypothesis that engagement of one’s interest distorts the evaluation of the principles of fairness of distribution of goods. Consequently, principles serving one’s interest are regarded as more just. In Pilot Study (N = 34) doctoral students considered controversial scholarship regulations to be more just when it was in favour of their own interest. In Experiment 1 (N = 97) men evaluated unequal treatment of women in job environment as just when it favoured their own sex. In Experiment 2 (N = 80) go-cart racetrack users evaluated racing rules as more just when they benefited from them, but not when they were beneficial to others. We discuss the observed effects in reference to automatic egocentrism conception (Epley & Caruso, 2004). 
Author Olga Białobrzeska (Wydział Psychologii)
Olga Białobrzeska,,
- Wydział Psychologii
, Konrad Bocian (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Konrad Bocian,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Michał Parzuchowski (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Michał Parzuchowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Natalia Frankowska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Natalia Frankowska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Bogdan Wojciszke (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Bogdan Wojciszke,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2015
Vol10
No2(33)
Pages149-162
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish etyka egotyzmu, moralnogu, korupcja, sprawiedliwość dystrybutywna
Keywords in English egotism, morality, corruption, distributive justice
Abstract in PolishCzy ludzie są zdolni bezstronnie ocenić, czy dana zasada dystrybucji dóbr jest sprawiedliwa? Takie zasady nierzadko sprzyjają lub zagrażają interesowi własnemu oceniającego, co niesie ryzyko utraty obiektywizmu ocen. Jawnie niesprawiedliwa zasada może zostać zinterpretowana pozytywnie, jeśli oznacza korzyść dla oceniającego. Przedstawiamy trzy badania weryfikujące hipotezę, że zaangażowanie interesu własnego zniekształca wnioskowanie o sprawiedliwości zasad dystrybucji dóbr w taki sposób, że za bardziej sprawiedliwe uważane są zasady służące własnemu interesowi oceniających. W Badaniu pilotażowym (N = 34) doktoranci psychologii uważali kontrowersyjny regulamin przyznawania stypendium za bardziej sprawiedliwy, jeśli ich faworyzował. W Badaniu 1 (N = 97) nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn w środowisku pracy było oceniane przez mężczyzn za bardziej sprawiedliwe, kiedy wiązało się z faworyzacją mężczyzn. W Badaniu 2 (N = 80) użytkownicy toru gokartowego ocenili regulamin toru jako bardziej sprawiedliwy, gdy ten skutkował wyjątkową korzyścią dla nich, lecz nie wtedy, gdy skutkował taką korzyścią dla kogoś innego. Zaobserwowane efekty dyskutujemy w odniesieniu do koncepcji automatycznego egocentryzmu (Epley i Caruso, 2004). 
DOIDOI:10.7366/1896180020153303
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/30_5_p.php
Languagepl polski
File
ps-2015-2.pdf of 14-09-2015
2.18 MB
Bia-obrzeska-Bocian-To-nie-fair-bo-mi-szkodzi-.pdf of 14-09-2015
114.39 KB
Bia-obrzeska-Bocian-To-nie-fair-bo-mi-szkodzi-.jpg of 14-09-2015
610.17 KB
Przuchowski_tonie fair_oświadczenie.jpg 422.72 KB
bocian_to nie fair_2015_oświadczenie.jpg 365.41 KB
Score (nominal)13
Citation count*5 (2021-02-24)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17757
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17757
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17834
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17834
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?