Odwzorowanie wielkości monet jako wskaźnik subiektywnej wartości pieniędzy

Agata Gąsiorowska

Abstract

Research on the psychology of money, both those from the mid-twentieth century as well as those conducted recently showed what the perception of psychical characteristics of money and especially their size is affected not only by cognitive, but – largely – by emotional processes. For that reason, the aim of this paper was to demonstrate that the estimated size of the coins indicates the subjective (affective) value or meaning of money. This paper presents a series of three studies testing the influence of three factors that determines ascribing high subjective value to money on the estimated size of Polish coins. It demonstrated that children from less affluent families, people with strong affective attitude towards money and people primed with money tend to perceive coins as bigger as compared to other participants. In addition, it seems that generally overestimation or underestimation of the size of the coins in a certain study can be to some extent an artifact resulting from the measurement method.
Author Agata Gąsiorowska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agata Gąsiorowska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Ekonomiczna, ISSN 2084-137X, e-ISSN 2353-7132, (B 8 pkt)
Issue year2014
Vol6
Pages38-59
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishBadania z nurtu psychologii pieniędzy, zarówno te z połowy dwudziestego wieku, jak i prowadzone współcześnie pokazują, że na postrzeganie cech fizycznych pieniędzy, a szczególnie ich wielkości, mają wpływ nie tylko procesy poznawcze, ale - w dużej mierze -procesy emocjonalne. W związku z tym, celem niniejszego artykułu było wykazanie, że szacowanie wielkości monet może być wskaźnikiem subiektywnej (emocjonalnej) wartości pieniędzy. Artykuł prezentuje serię trzech badań weryfikujących wpływ trzech czynników determinujących przypisywanie pieniądzom dużej subiektywnej wartości na szacowaną wielkość polskich monet. Wykazano w nich, że dzieci pochodzące z mniej zamożnych rodzin, osoby o silnie afektywnych postawach wobec pieniędzy oraz osoby, u których wzbudzono myślenie o pieniądzach, mają skłonność do postrzegania monet jako większych w porównaniu do pozostałych badanych. Dodatkowo wydaje się, że na to, czy w danym badaniu wielkości monet są ogólnie przeszacowywane czy niedoszacowywane może być w pewnej mierze artefaktem wynikającym ze sposobu pomiaru tej zmiennej zależnej.
DOIDOI:10.14659/PJOEP.2014.06.03
URL http://ojs.uek.krakow.pl/index.php/psychologia-ekonomiczna/article/view/253
Languagepl polski
File
Gasiorowska-2014-Odwzorowanie-monet.pdf of 14-09-2015
2.15 MB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17798
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17798
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?