Rola kontekstu społecznego w atypowym rozwoju dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera

Zofia Dołęga , Tomasz Irzyniec

Abstract

The social context of the atypical development of girls and women with Turner syndrome The subject of work was an analysis of the role of social context of atypical development carried out from the perspective of the Urie Bronfenbrenner theory ecological systems. Atypical development refers to the range of problems and disorders assessed from the point of view of the wider development standards. Atypical development can have a significant variation due to causes and conditions in the framework of individual developmental trajectories: of both favorable and unfavorable, synergistic effect and dissynergistic, often in interactions, effect contextual factors. Psychological development of girls and women with Turner syndrome due to lying on his ground genetic disorder is evidently disturbed, but also as empirical studies with the participation of over 300 girls and women with Turner syndrome, show heterogeneous and diverse. About how much, decides not only original clinical picture and medical procedures, but also the context and social development: the popularization of knowledge on the subject, legal arrangements, supporting patients and their families suffering from, acceptance on the psychological and sociological diversity, conducive to the development of mental activity, and self-realization of girls and women with ZT. The contextual factors become particularly important for neuroscience and its practical applications, for example, education based on neuroscience. Keywords: atypical development, social context of development, Turner Syndrom.
Author Zofia Dołęga (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Zofia Dołęga,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
, Tomasz Irzyniec
Tomasz Irzyniec,,
-
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol21
No1
Pages65-72
Publication size in sheets0.5
Abstract in Polish​ Rola kontekstu społecznego w atypowym rozwoju dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera Przedmiotem pracy jest analiza roli społecznego kontekstu w atypowym rozwoju psychicznym przeprowadzona z perspektywy teorii systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera. Rozwój atypowy odnosi się do spektrum problemów rozwoju psychicznego analizowanego z punktu widzenia szeroko rozumianej normy rozwojowej. Charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem indywidualnych trajektorii rozwojowych ze względu na korzystne i niekorzystne, synergistyczne i dyssynergiczne, często pozostające w interakcji, czynniki kontekstu społecznego. Przykładem są dziewczęta i kobiety z zespołem Turnera. Ich rozwój fizyczny, ze względu na leżącą u jego podłoża chromsomopatię płciową, jest ewidentnie zaburzony. Psychiczny natomiast, jak tego dowodzą przytoczone tu rezultaty kilku wcześniejszych studiów empirycznych z udziałem ponad 300 dziewcząt i kobiet z ZT, różnorodny i niekoniecznie odbiegający od szeroko pojętej rozwojowej normy. Decyduje tu nie tylko kliniczna istota zaburzenia, ale także czynniki kontekstu społecznego, m. in. trafne i szybkie rozpoznanie, postępowanie terapeutyczne, popularyzacja wiedzy na temat ZT, rozwiązania prawne i społeczne wspieranie dotyczące samych chorujących i ich rodzin, społeczna tolerancja i akceptacja psychologicznej różnorodności sprzyjająca aktywności i tendencjom samorealizacyjnym dziewcząt i kobiet z ZT. Uwzględnienie w przebiegu rozwoju psychicznego czynników kontekstowych jest szczególnie ważne z punktu widzenia neuronauki i jej praktycznych zastosowań, np. neurodydaktyki rozwojowej.Słowa kluczowe: rozwój atypowy, społeczny kontekst rozwoju, zespól Turnera.
DOIDOI:10.14691/CPPJ.21.1.65
URL http://czasopismopsychologiczne.pl/files/articles/2015_PDF_1/08-KA-DOLEGA-IZYNIEC_str_65-72.pdf
Languagepl polski
File
DOLEGA_Rola_kontekstu_S1.jpg of 18-10-2015
802.46 KB
Zofia_Dolega_2015_Rola.pdf 162.68 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17809
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17809
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?