Rola płynności przetwarzania w procesach wnioskowania społecznego z ekspresji mimicznej twarzy

Michał Olszanowski , Piotr Winkielman

Abstract

This work examines the relation between emotion and social cognition in the context of evaluation of human facial expression. The presented study tests whether the effort of processing facial displays infuences social judgments, such as intention clarity and willingness to meet. More precisely, we assume that facial displays of basic emotion have high fluency. This is reflected in fast categorization and easy attribution of social traits (e.g. anger – aggressive, happy – nice). However, unclear/ambiguous facial displays elicit disfluency. This difficulty of categorization and trait attribution causes negative reactions, which lowers social judgments. During the experiment participants saw pictures of emotional displays, each changing within 14 steps/frames into a different emotional category (e.g. angry to happy). Participants were asked to quickly categorize each picture on emotion, and then judge some displayer traits (e.g. intentions). Results support our hypothesis that faces with ambiguous emotional display are relatively devalued, as compared to the standard linear effect of positive expressive traits. We discuss possible consequences of categorization conflict on various sociocognitive processes.
Autor Michał Olszanowski (Wydział Psychologii)
Michał Olszanowski
- Wydział Psychologii
, Piotr Winkielman (Wydział Psychologii)
Piotr Winkielman
- Wydział Psychologii
Inne wersje tytułuThe role of perceptual fluency in social inferences from facial expressions
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Rok wydania2015
Tom10
Nr2(33)
Paginacja141-148
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimekspresja mimiczna emocji, dynamika przetwarzania, ocena społeczna
Słowa kluczowe w języku angielskimfacial expression of emotion, Àuency of processing, social evaluation
Streszczenie w języku polskimNiniejsza praca eksploruje procesy emocji i poznania społecznego w kontekście oceniania mimicznej ekspresji emocji. Prezentowane badanie sprawdza, czy poznawczy wysiłek związany z kategoryzacją ekspresji twarzy wpływa na wnioskowanie o czytelność intencji aktora oraz na chęć jego bliższego poznania przez obserwatora. Zakładano, że ekspresja emocji podstawowych jest łatwo przetwarzana (szybko kategoryzowana), a osoba ją prezentująca – łatwo oceniana (np. ktoś z wyrazem złości – jako agresywny, z wyrazem radości – jako miły). Jednak nieczytelne/mieszane wyrazy mimiczne są trudne w przetwarzaniu (wolno kategoryzowane), co wywołuje negatywną reakcję i sądy. W trakcie eksperymentu uczestnikom pokazywano zdjęcia twarzy, których ekspresje komputerowo zmodyfikowano, przechodząc w 14 krokach od złości do radości. Zadanie polegało na jak najszybszej kategoryzacji wyrażanej emocji (złość lub radość), a następnie badany oceniał cechy widzianej twarzy (tj. jak czytelne są intencje osoby oraz czy chciałby ją poznać). Wyniki pokazały, że oceny twarzy z mieszanymi emocjami zostały obniżone w stosunku do prognozowanej liniowej tendencji wzrostu na wymiarze negatywno-pozytywnym (tj. im więcej radości, tym wyższa ocena). Artykuł dyskutuje potencjalny wpływ płynności przetwarzania na złożone sądy społeczne i wnioskowanie o cechach.
DOIDOI:10.7366/1896180020153302
URL https://www.researchgate.net/publication/275947354_Rola_pynnoci_przetwarzania_w_procesach_wnioskowania_spoecznego_z_ekspresji_mimicznej_twarzy__THE_ROLE_OF_PERCEPTUAL_FLUENCY_IN_SOCIAL_INFERENCES_FROM_FACIAL_EXPRESSIONS
Językpl polski
Plik
Olszanowski-Winkielman-PS-2-2015.pdf z dnia 14-09-2015
238.59 KB
1str_Olszanowski-Winkielman-PS-2-2015.pdf 51.97 KB
Pliki dodatkowe
Oświadczenie_winkielman.pdf 92.16 KB
Punktacja (całkowita)13
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17829
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17829
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?