Dos diccionarios temáticos mirados desde más cerca: las palabras pertenecen a una cultura

Maciej Jaskot

Abstract

The main purpose of this paper titled “Two thematic dictionaries viewed from near: words belong to a culture” is to draw attention to several issues related to the lexicography of bilingual thematic dictionaries. It seems to us, as to Stark (2011), the author of the book Bilingual Thematic Dictonaries, that this kind of dictionaries has not yet been sufficiently described. Therefore, at the beginning of this article, arises the question what exactly is a bilingual thematic dictionary (BTD), and arguments are presented to prove that a BTD is an interesting subject of study. Then, we briefly discuss the macrostructure of a BTD and some reflections on the linguistic picture of the world in the dictionary are presented. The reference point for these reflections is a brief comparison of two thematic dictionaries: the Ukrainian-Polish and Ukrainian-Spanish issued by Vadim Karcenko Publisher from Kiev in 2008 and 2012. A series of short examples of the solutions used in the two dictionaries is shown in order to point out the need to further description of the structure of the DSTs and to stress that composing this kind of dictionary is a complex process that is not only challenging from the lexicographical point of view, but it is an interdisciplinary complex task, requiring consideration of various culturological and semasiological researches.
Author Maciej Jaskot (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Maciej Jaskot,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesRoczniki humanistyczne, ISSN 0035-7707, (B 15 pkt)
Issue year2014
VolLXII
No5
Pages85-95
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishNiniejszy artykuł pt. “Dwa słowniki tematyczne oglądane z bliska – słowa należą do kultury” ma na celu zwrócenie uwagi na kilka kwestii związanych z leksykografią dwujęzycznych słowników tematycznych. Wydaje nam się, podobnie jak Starkowi (2011), autorowi książki Bilingual Thematic Dictonaries, że ten rodzaj słowników nie został jeszcze dostatecznie opisany. Dlatego też na początku artykułu pojawia się pytanie czym właściwie jest dwujęzyczny słownik tematyczny (DST) i przedstawione są argumenty, które wg autora czynią zeń interesujący przedmiot badań. Następnie krótko omówiona jest makrostruktura DST po czym przedstawiono kilka rozważań na temat językowego obrazu świata w słowniku. Punktem odniesienia do tych refleksji jest zwięzłe porównanie dwóch słowników tematycznych: ukraińsko-polskiego i ukraińsko-hiszpańskiego wydanych przez wydawnictwo Vadim Karcenko z Kijowa w 2008 i 2012 roku. Seria krótkich przykładów rozwiązań zastosowanych w obu słownikach ma za zadanie wskazać potrzebę głębszego opisania struktury DST oraz zwrócenie uwagi, że pisanie tego rodzaju słowników jest złożonym procesem, który nie tylko jest wyzwaniem leksykograficznym, ale przede wszystkim złożonym zadaniem interdyscyplinarnym, wymagającym uwzględnienia szeregu badań kulturologicznych i semazjologicznych.
URL https://tnkul.pl/enrh2014z5_06
Languagees hiszpański
File
roczniki.jpg of 14-09-2015
104.68 KB
Roczniki-Humanistyczne-spis-tresci.pdf of 14-09-2015
858.3 KB
Roczniki-Humanistyczne-artykul.pdf of 14-09-2015
1.75 MB
Score (nominal)15
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17858
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17858
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?