Self-compassion and social functioning of people - research review

Irena Dzwonkowska , Alicja Żak-Łykus

Abstract

Abstract Self-compassion is considered to be a healthy and adaptive attitude towards oneself, occurring both as a feature, as well as a state. Self-compassionate attitude towards oneself is composed of:a) kindness and understanding given to oneself b) mindfulness of one’s own experiences and c) a sense of community of experiences with humanity.Compassion towards oneself is structurally and functionally distinct from the self-commiseration and self-pity that lead to worse adaptation.Research shows that self-compassion is associated with better regulation of negative emotions.Neff (2003 a) in her theoretical assumption states that due to more effective emotion regulation , people with a higher level of self-compassion can generally cope better with reality. Therefore a question arises as to what the relationship is between a compassionate attitude towards oneself and social functioning of people.This article is a review of research that has been conducted so far regarding relations between self-compassion and the various dimensions of social functioning.      
Author Irena Dzwonkowska (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Irena Dzwonkowska,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
, Alicja Żak-Łykus
Alicja Żak-Łykus,,
-
Journal seriesPolish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt)
Issue year2015
Vol46
No1
Pages82-87
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishStreszczenie Współczucie wobec samego siebie (self-compassion), uważane jest za zdrowe i przystosowawcze ustosunkowanie do własnej osoby, występujące zarówno jako cecha, jak też i stan. Na współczującą postawę wobec samego siebie składają się: a) życzliwość i wyrozumiałość wobec samego siebie b) refleksyjność wobec własnych doświadczeń i c) poczucie wspólnoty doświadczeń z całą ludzkością. Współczucie wobec samego siebie jest strukturalnie i funkcjonalnie odrębne od litowania się i użalania się nad sobą, które prowadzi do gorszego przystosowania. Badania wskazują na to, że współczucie wobec samego siebie związane jest z lepszą regulacją negatywnych emocji. Neff (2003 a) zakłada teoretycznie, że dzięki wydajniejszej regulacji emocjonalnej ludzie o wyższym poziomie współczucia wobec samych siebie mogą generalnie lepiej radzić sobie z rzeczywistością. Powstaje zatem pytanie, o to jaki jest związek pomiędzy współczującą postawa wobec samego siebie a funkcjonowaniem społecznym ludzi. Artykuł stanowi przegląd do tej pory przeprowadzonych badań nad związkami pomiędzy self-compassion a różnymi wymiarami funkcjonowania społecznego.    
DOIDOI:10.1515/ppb-2015-0009
URL http://ppb.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1219:no-1-2015&catid=45:wydania&Itemid=143
Languageen angielski
File
Dzwonkowska-Zak-ysus-PPB-2015.pdf of 14-09-2015
345.71 KB
Irena_Dzwonkowska_2015_Self-compassion.pdf 168.96 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.297
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17862
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17862
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?