Czy “inny” zawsze musi być obcy? Wpływ dystansu kulturowego na postawy etnicznych polaków wobec osób czarnoskórych i ich kategoryzację

Maria Baran , Paweł Boski

Abstract

We conducted three studies that focused on the influence of cultural distance on the attitudes towards the „Other” (a Black African person). Cultural distance is a composite score separating any two cultural groups, measured on linguistic and value-practice-belief dimensions. Three conditions of cultural distance were created in our video-design. In the closest version a Black African actress spoke fluent Polish, telling story about her family celebrations of Wigilia, Polish style. In two other versions, she spoke of an Afro-American festival (Kwanzaa), in Polish (2) or in English (3). Study 1 focused on the influence of cultural distance on attitudes towards the Other and his inclusion in a given cultural group (Polish or African). The results showed that cultural distance had an influence on the tendency to ascribe Polish or African identity to the Other. Study 2 explored the effect of cultural distance on the level of human potentials ascribed (Kofta, Baran & Tarnowska, 2014) and on the attitudes towards the Other. The hypothesis was that the participants will find the Other with moderate cultural distance as more agreeable and will ascribe higher level of human potentials to him than to the Other with high or low cultural distance. The findings indicate that the Other with moderate cultural distance is judged significantly more positively than the same person with high or low cultural distance. Study 3 explored the participants' bias towards the cultural content and language used in the experimental videos.
Author Maria Baran
Maria Baran,,
-
, Paweł Boski (Wydział Psychologii)
Paweł Boski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2015
Vol3
Pages18-47
Publication size in sheets1.45
Keywords in Polishdystans kulturowy, relacje międzygrupowe, kategoryzacja społeczna, infrahumanizacja, postawy jawne i utajone
Keywords in Englishcultural distance, intergroup relations, social categorisation, infrahumanization, implicit and explicit attitudes
Abstract in PolishPrzeprowadzono serię 3 badań, których celem było zbadanie wpływu dystansu kulturowego na postawy wobec “Innego” (osoby czarnoskórej). Dystans kulturowy jest rozumiany jako stopień podobieństwa osób badanych i „Innego” pod względem używanego języka oraz realizowanych skryptów kulturowych. Osoby badane miały za zadanie ustosunkować się do czarnoskórej aktorki z video, która w zależności od warunku: mówiła po polsku o polskim święcie (warunek najniższego dystansu kulturowego: polski, Boże Narodzenie), mówiła po polsku o afro-amerykańskim święcie (umiarkowany dystans kulturowy: polski, Kwanzaa), mówiła po angielsku o święcie afro-amerykańskim (najwyższy dystans kulturowy: angielski, Kwanzaa) lub była jedynie widoczna na zdjęciu (grupa kontrolna). W Badaniu 1 badano wpływ dystansu kulturowego na postawy wobec Innego oraz jego inkluzywność do danej grupy kulturowej. Pomiaru dokonano z użyciem Testu Utajonych Skojarzeń (IAT, Implicit Association Test). Okazało się, że dystans kulturowy miał wpływ na tendencję do przypisywania Innemu tożsamości polskiej lub afrykańskiej. Uzyskano też utajone preferencje osób badanych na rzecz Białych w porównaniu z Czarnymi. W Badaniu 2 badano wpływ dystansu kulturowego na poziom przypisywanych ludzkich potencjałów (Kofta, Baran i Tarnowska, 2014) oraz na postawy wobec Innego. Postawiono hipotezę, że osoby badane będą oceniać Innego o umiarkowanym dystansie kulturowym jako bardziej sympatycznego oraz o większym ludzkim potencjale niż Innego o wysokim lub niskim dystansie kulturowym. Analiza Skali ludzkich potencjałów pozwoliła na wyodrębnienie 3 czynników: refleksyjności, zakorzenienia w kulturze i abstrakcyjności. Hipoteza została częściowo potwierdzona: osoby badane będą istotnie wyżej oceniały osobę o umiarkowanym dystansie kulturowym, niż – o najwyższym (ANG, K) i najniższym dystansie kulturowym (PL, BN). Najniżej oceniana była postać widziana jedynie na zdjęciu. Innemu o umiarkowanym dystansie kulturowym przypisywano najwyższy poziom zakorzenienia w kulturze. W Badaniu 3 eksplorowano zależność pomiędzy nastawieniem osób badanych do treści kulturowej vs języka wykorzystanego materiału filmowego.
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/31_8_p.php
Languagepl polski
File
Czy-inny-zawsze-musi-byc-obcy-PS.pdf of 14-09-2015
707.27 KB
Additional file
Scan_osw_boski.pdf 682.75 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17951
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17951
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?