Wykorzystanie terapii behawioralnej jako głównej metody interwencji u dzieci i młodzieży w celu zwiększenia doustnej akceptacji pokarmów i płynów: systematyczny przegląd badań empirycznych

Katarzyna Bąbik , Monika Suchowierska-Stephany , Paweł Ostaszewski

Abstract

Introduction. Feeding problems occur among normally developing children as well as children with developmental delays. Their etiology might be classified as nonorganic, organic or mixed. Feeding difficulties among the pediatric population are often complex and require an interdisciplinary approach. The absence of appropriate intervention may lead to impaired nutritional status, underweight, intellectual and/or emotional impairment, and susceptibility to infectious diseases. Aim. The purpose of this article was a systematic review of the empirical researches regarding implementation of behavior therapy as an intervention among children and teenagers with eating problems with solids and/or liquids (e.g. feeding disorders, food refusal, food/drink selectivity). Material and methods. Experimental researches, which were published in peer-reviewed scientific journals between 2010 and 2014, were selected. A search strategy involved combination of keywords: feeding disorder, food refusal, pediatric feeding disorder, behavioral intervention, behavioral treatment, acceptance. Only publications containing description of used experimental design and the subject population of children and teenagers (0-18 years), were included in further analysis. Results. Twenty articles met the selection criteria. Studies in those articles show that strategies based on behavior therapy effectively increase acceptance of solids/liquids and decrease problem behaviors (e.g. inappropriate mealtime behaviors). Conclusions. The most effective intervention for feeding disorders, food refusal and food selectivity is behavioral therapy. Interdisciplinary cooperation is crucial during the therapy process.
Author Katarzyna Bąbik (Wydział Psychologii)
Katarzyna Bąbik,,
- Wydział Psychologii
, Monika Suchowierska-Stephany (Wydział Psychologii)
Monika Suchowierska-Stephany,,
- Wydział Psychologii
, Paweł Ostaszewski (Wydział Psychologii)
Paweł Ostaszewski,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsImplementation of behavioral therapy as a primary intervention for children and teenagers to increase solids and liquids acceptance: systematic review of the empirical researches
Journal seriesPostępy Nauk Medycznych, ISSN 0860-6196, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol28
No7
Pages524-534
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzaburzenia karmienia, selektywne jedzenie, odmowa jedzenia, terapia behawioralna, stosowana analiza zachowania
Keywords in Englishfeeding disorders, food selectivity, food refusal, behavioral therapy, applied behavior analysis
Abstract in PolishWstęp. Trudności związane z karmieniem występują zarówno u dzieci typowo rozwijających się, jak i z opóźnieniem w rozwoju. Mogą być one rozpatrywane w trzech kategoriach: nieorganicznych, organicznych oraz mieszanych. Trudności związane z karmieniem w populacji pediatrycznej są często złożone i wymagają interdyscyplinarnej oceny. Brak odpowiedniej interwencji może skutkować zaburzeniami stanu odżywienia, niedowagą, upośledzeniem intelektualnym, emocjonalnym oraz podatnością na choroby zakaźne. Cel pracy. Celem artykułu było dokonanie systematycznego przeglądu badań empirycznych, dotyczących wykorzystania terapii behawioralnej jako interwencji u dzieci i młodzieży przejawiających trudności w jedzeniu lub/i piciu (np. zaburzenia karmienia, odmowa jedzenia, selektywność jedzenia/picia). Materiał i metody. Do niniejszego przeglądu zostały wybrane badania eksperymentalne, opublikowane w języku angielskim w czasopismach naukowych typu peer review w latach 2010-2014. Strategie wyszukiwania uwzględniały kombinację słów kluczowych: feeding disorder, food refusal, pediatric feeding disorder, behavioral intervention, behavioral treatment, acceptance. Do dalszej analizy zostały włączone tylko artykuły, w których znajdował się opis wykorzystanego schematu badawczego, a wiek osób badanych wynosił 0-18 lat. Wyniki. Przyjęte kryteria spełniło dwadzieścia artykułów. Badania wskazują, że strategie oparte na terapii behawioralnej efektywnie wpływają na wzrost doustnej akceptacji pokarmów/płynów oraz redukcję zachowań niepożądanych (np. zachowań trudnych podczas posiłku). Wnioski. Najefektywniejszą formą interwencji w przypadku zaburzeń karmienia, odmowy jedzenia czy selektywności jedzenia jest terapia behawioralna. Bardzo ważną rolę w procesie terapii odgrywa współpraca interdyscyplinarna.
URL http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/07/pnm_2015_524-534.pdf
Languagepl polski
File
Babik-Suchowierska-Ostaszewski-PNM-2015-str-tytulowa.pdf of 14-09-2015
19.66 KB
Additional file
BROWN_IR-ADV5255_16_0107_001-33.pdf 37.67 KB
2017-10-30-11-15-51-514.pdf 18.91 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=18057
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=18057
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?