Selekcja informacja w newsie – zasady, wartości, manipulacje

Marek Palczewski

Abstract

Abstract This paper discusses the cases of manipulation in the Polish media (on selected titles of press and in the newscasts). The author presents the definition of manipulation, and then creates a model of manipulation which is the criterion for testing media texts. Selection of information is not a manipulation, but there are a such kinds of selection which lead to incomplete information, superficial, distorted, or to omitting or rejecting essential information in the process of gatekeeping. The author states that the manipulation is an integral part of the media landscape. Media use the opportunity to manipulate the recipient for the implementation of his political and market interests.
Author Marek Palczewski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marek Palczewski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesNaukowy Przegląd Dziennikarski, ISSN 2084-8064, (B 5 pkt)
Issue year2015
Vol2
Pages85-101
Publication size in sheets0.8
Abstract in PolishArtykuł omawia przypadki manipulacji w polskich mediach (w wybranych tytułach prasowych i wiadomościach telewizyjnych). Autor przedstawia definicje manipulacji, a następnie tworzy model manipulacji stanowiący kryterium badania tekstów medialnych. Stwierdza, że nie sama selekcja informacji jest manipulacją, lecz taki jej rodzaj, który prowadzi do podania informacji niepełnej, powierzchownej, zdeformowanej, czy do jej pominięcia lub odrzucenia w procesie gatekeepingu. Zauważa, że manipulacja jest nieodłącznym elementem krajobrazu medialnego. Media korzystają z możliwości manipulowania odbiorcą dla realizacji swoich politycznych i rynkowych interesów. Słowa klucze: gatekeeping - wartości informacyjne - manipulacja
URL http://www.naukowy-przeglad-dziennikarski.org; http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/nr/2-2015/7.pdf
Languagepl polski
File
artykul-o-manipulacji-pdf.pdf of 14-09-2015
359.33 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=18154
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=18154
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?