Trening mentalny jako rodzaj interwencji wpływającej na wykonanie sportowe i poziom umiejętności mentalnych w grupie młodych golfistów – analiza jakościowa

Zuzanna Gazdowska , Dariusz Parzelski

Abstract

​Mental training is a set of techniques commonly applied among athletes in order to improve their mental abilities, psychological well-being and sport performance (Vealey,2007). The purpose of the study was to evaluate the differences in mental skills and sport results of young golfers after implementing mental training. An intervention with a group of 18 intermediate golfers, randomly divided into an experimental group and control group, was conducted.A thrice-repeated measurement model was introduced in order to verify mental training’s influence on self-confidence, self-efficacy, motivation, concentration, coping with stress and sport results. The results of the study support Vealey’s (2007) thesis that mental training leads to better sport performance. It was proved that among experimental group, mental skills levels and sport results have improved significantly, unlike in control group.
Author Zuzanna Gazdowska
Zuzanna Gazdowska,,
-
, Dariusz Parzelski (Wydział Psychologii)
Dariusz Parzelski,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsMental training as an intervention leading to improvement of sport performance and mental skills levels among youth golfers – quantitative analysis
Journal seriesSTUDIA SPOŁECZNE, ISSN 2081-0008, (B 5 pkt)
Issue year2015
Vol12
No1
Pages135-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish trening mentalny, psychologia sportu, umiejętności mentalne, golf
Keywords in English mental training, sport psychology, mental skills, sport results, golf, youth development
Abstract in Polish​Trening mentalny jest zestawem technik stosowanych w celu poprawy umiejętności psychicznych sportowców,dobrostanu psychologicznego oraz wykonania sportowego (Vealey, 2007). Celem badania była ewaluacja wpływu partycypacji w warsztatach treningu mentalnego przez młodych golfistów na ich umiejętności mentalne i wyniki sportowe. Przeprowadzono interwencję na 18 średniozaawansowanych zawodnikach, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy eksperymentalnej (uczestniczącej w treningu mentalnym) i grupy kontrolnej. W celu zbadania wpływu treningu mentalnego na pewność siebie, poczucie własnej skuteczności, motywację, koncentrację, radzenie sobie ze stresem oraz na wyniki sportowe, zastosowano powtórzony trzykrotnie pomiar. Wyniki potwierdzają tezę Vealey (2007), mówiącą o tym, że trening mentalny prowadzi do lepszego wykonania sportowego. Rezultaty badania wykazały bowiem, że u osób badanych uczestniczących w treningu mentalnym, poziom umiejętności mentalnych i sportowych wzrósł istotnie bardziej, niż w grupie kontrolnej.
Languagepl polski
File
Trening-mentalny-Gazdowska-Parzelski-nadbitka.pdf of 14-09-2015
162.02 KB
Additional file
2017-03-13-12-18-47-321.pdf 28.21 KB
Score (nominal)5
Citation count*2 (2019-06-29)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=18161
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=18161
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?