Migracje zarobkowe Polaków w kontekście imigracji międzynarodowych po drugiej wojnie światowej

Izabela Grabowska-Lusińska

Abstract

Migracje zarobkowe są istotnym elementem strukturalnym wsp6lczesnych migracji

miqdzynarodowych. Ten typ migracji jest, zdaniem Krystyny Romaniszyn (1999), skutkiem

zjawisk makroekonomicznych - zmian struktury narodowych i regionalnych rynk6w pracy,

rozwoju lub recesji gospodarczej calych region6w Swiata, a takie zjawisk mikroekonomicznych

zwiqzanych z przemianami na lokalnych rynkach pracy i w indywidualnych

gospodarstwach domowych oraz czynnik6w politycznych.

Celem niniejszej rozprawy jest analiza miedzynarodowych migracji zarobkowych

Polak6w po 1989 r. w kontekicie proces6w migracyjnych w Europie od czasów II wojny

Swiatowej. Na przestrzeni dziesięcioleci, pod wplywem r6znorodnych czynnik6w: politycznych,

gospodarczych, spolecznych natqzenie i kierunki strumieni migracyjnych ulegdy

zmianom. W ostatniej dekadzie doszlo do wyksztalcenia siq nowych szlak6w migracyjnych

z Polski, do kraj6w, kt6re dopier0 od drugiej polowy lat 90. XX w. zyskdy miano

,,nowych kraj6w irnigracyjnych" (OECD 2004), a Irlandia, zajmuje wSr6d nich, czolowe

miejsce na mapie migracyjnej mieszkadc6w Polski.

Author Izabela Grabowska-Lusińska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska-Lusińska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages529-542
Publication size in sheets0
Book Leszczyński Paweł, Nir Roman, Szczerbiński Marek (eds.): Między historią a prawem, vol. Między historią a prawem, 2007, POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE
Languagepl polski
File
Migracje-zarobkowe-Polakow-po-II-WS.pdf of 14-09-2015
88.56 KB
Score (nominal)3
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=466
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=466
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?