Kierunki rozwoju współczesnej psychologii uzależnień (na przykładzie alkoholizmu)

Lidia Cierpiałkowska

Abstract

n/a
Autor Lidia Cierpiałkowska (Wydział Psychologii)
Lidia Cierpiałkowska
- Wydział Psychologii
Paginacja17-42
Książka Dobosz Ewa (red.): Oblicza współczesnych uzależnień, 2006, WYDAWNICTWO NAUKOWE UAM
Językpl polski
Plik
LC2.pdf z dnia 14-09-2015
246.54 KB
oblicza.pdf z dnia 14-09-2015
133.28 KB
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=996
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=996
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?