Społeczeństwo Gołdapi przed i po akcesji

Ewa Jaźwińska-Motylska

Abstract

n/a
Autor Ewa Jaźwińska-Motylska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Ewa Jaźwińska-Motylska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja0
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Społeczność na granicy. Zasoby społeczności lokalnej i sposoby ich wykorzystywania, 2009, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
Językpl polski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1012
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1012
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?