Intergenerational value similarity in Polish immigrant families in Canada in comparison to intergenerational value similarity in polish and Canadian non-immigrant families

J. Kwast-Welfeld , Paweł Boski , M. Rovers

Abstract

n/a
Autor J. Kwast-Welfeld
J. Kwast-Welfeld
-
, Paweł Boski (Wydział Psychologii)
Paweł Boski
- Wydział Psychologii
, M. Rovers
M. Rovers
-
Paginacja193-209
Książka Zheng Gang, Leung Kwok, Adair John G. (red.): Perspectives and progress in contemporary cross-cultural research, 2008, BEIJING: CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
Językpl polski
Plik
Kwast-Welfeld-Boski.pdf z dnia 14-09-2015
390.9 KB
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1509
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1509
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?