Postrzegane postawy rodziców i reaktywność pracowników a zadowolenie z pracy

Rafał Jaros , Anna Zalewska

Abstract

 Celem prezentowanych badań jest sprawdzenie czy reaktywność oraz postawy rodzicielskie doświadczane w dzieciństwie wiążą się z poznawczym  i afektywnym zadowoleniem z pracy. W badaniach uczestniczyło 128 przedstawicieli różnych zawodów (64 kobiety i 64 mężczyzn) w wieku 18-57 lat. Wykorzystano: Skalę Afektu w Pracy do pomiaru afektywnego aspektu zadowolenia z pracy, Skalę Satysfakcji z Pracy określającą poznawczy aspekt zadowolenia z pracy,  Kwestionariusz Reaktywności, z którego wzięto pod uwagę tylko wymiar ogólnej reaktywności oraz Kwestionariusz PCR do pomiaru spostrzeganych postaw rodzicielskich. Część postaw rodzicielskich wykazuje związki z zadowoleniem z pracy, a z przeprowadzonych analiz regresji wynika, że afekt pozytywny w pracy jest najlepiej wyjaśniany przez reaktywność i postawę ojca ochraniającego (zmienne te wyjaśniają razem ok. 17 % wariancji afektu pozytywnego). Afekt negatywny w pracy jest najlepiej przewidywany przez reaktywność - 5,5% wariancji, natomiast dla satysfakcji z pracy najlepszym predyktorem jest postawa ojca kochającego – wyjaśnia ok. 10% wariancji. Wyniki wskazują także, że reaktywność modyfikuje związki zadowolenia z pracy z postawami rodzicielskimi (jest ich moderatorem) -  u osób niskoreaktywnych częściej występują istotne związki zadowolenia z pracy z postawami matki, a u osób wysokoreaktywnych z postawami ojca.
Author Rafał Jaros
Rafał Jaros,,
-
, Anna Zalewska (Wydział Psychologii)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii
Pages243-253
Publication size in sheets0
Book Golińska Lucyna, Dudek Bohdan (eds.): Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń , 2008, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, DOI:ISBN 978-83-7525-187-6
DOIDOI:ISBN 978-83-7525-187-6
Languagepl polski
File
Rodzina-i-praca-1-2008.jpg of 14-09-2015
2.41 KB
Rodzina-i-praca.pdf of 14-09-2015
1.51 MB
Score (nominal)3
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2129
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2129
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?