Uprzedmiotowienie pracownika czyli anty - twórcze środowisko funkcjonowania w organizacji

Dorota Godlewska-Werner , Sylwiusz Retowski

Abstract

The main aim of the article is to answer the question: how unsatisfactory work environment, such as mobbing, can limit creative ways of employee’s adaptation. Hostile, bullying activities form anti-creative environment of organization, because they block potential and decrease employees’ self-esteem regarding occupational applicability. Permanent hostilities block creativity of mobbing victims. Reactions to lack of job satisfaction depend on categories of mobbing activities experienced by employees. Researches demonstrate that mobbed employees usually have a tendency to exit an organization. Avoiding is a conservative reaction, which doesn’t have any traits of creativity, as it does not require any innovative activities from an employee.

Autor Dorota Godlewska-Werner (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Dorota Godlewska-Werner
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Sylwiusz Retowski (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Sylwiusz Retowski
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Paginacja476-485
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Popek Stanisław, Bernacka Ryszarda E., Domański Cezary, Gawda Barbara, Turska Dorota, Zawadzka Anna (red.): Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, 2009, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
Językpl polski
Plik
1-strona.jpg z dnia 14-09-2015
1.62 MB
tytu-owa.jpg z dnia 14-09-2015
902.98 KB
spis-tresci.jpg z dnia 14-09-2015
1.53 MB
rozdzia-.jpg z dnia 14-09-2015
2 MB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*1 (2020-10-20)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2521
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2521
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?