Does regular reading of teenage magazines influence the perceptron of physical appearance?

Alicja Głębocka , Anna Hełka

Abstract

This research was designed to find the origins of such phenomena as high level of body dissatisfaction, increasing number of people suffering from eating disorder and still growing popularity of beautifying treatments. The influence of media is often indicated as one of the most important origins, yet this process is not fully analysed. The researchers point out such moderators as the degree of internalization of the presented content (Blowers, Loxton, Grady-Flesser, Occhipinti, Dawe, 2003; Głębocka, 2007), discussions about appearance among peers (Clark, Tigemann; 2006) or described by the self-objectification theory constant, conscious figure self-monitoring and comparing its shape with the body shape ideals, (Hofschire,2002). No conclusive results can be achieved due to the methodological difficulties. Neither correlational research nor the experimental measure of short term media content impact on self-esteem would give any satisfying result. The longitudinal study seems to be an alternative solution. That is why in this experiment teenagers were subjected to several month’s influence of attentive reading of a teenage magazine and subsequently the appearance satisfaction and the tendency to shape desired figure were compared to their initial level as well as the control condition. Among the results one is especially interesting: the divergence between the important to young girls level of thighs satisfaction in the experimental and control condition as well as the divergence of the sizes given by the members of both conditions, which cannot be explained by the simple unawareness of their real sizes. However, not very clear correlation coefficient

between the frequency of reading women magazines and the level of body satisfaction could be interpreted as an effort not to be influenced blindly by mass media content.

Author Alicja Głębocka
Alicja Głębocka,,
-
, Anna Hełka (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Anna Hełka,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Pages75-96
Publication size in sheets0
Book Hełka Anna (eds.): Body - Images. Social - cultural aspects, 2009, WYDAWNICTWO NAUKOWE FLENSBURG UNIVERSITY PRESS
Abstract in PolishWysoki wskaźnik niezadowolenia z własnego wyglądu, rosnąca ilość osób cierpiących na zaburzenia odżywiania czy rosnąca popularność zabiegów upiększających, skłania do szukania przyczyn tych zjawisk. Jako możliwe źródło wskazuje się m.in. wpływ mediów, jednak proces ten nie jest dokładnie zbadany. Badacze wskazują na takie moderatory, jak stopień internalizacji prezentowanych treści (Blowers, Loxton, Grady-Flesser, Occhipinti, Dawe, 2003; Głębocka, 2007), dyskusje z rówieśnikami na temat wyglądu (Clark, Tigemann; 2006) czy opisywane przez teorię samoobiektywizacji zjawisko stałego, świadomego monitorowania  własnej sylwetki i porównywania jej kształtów z idealnymi wzorcami (Hofschire,2002). Ostatecznych rozstrzygnięć brakuję głównie ze względu na trudności metodologiczne. Badania korelacyjne, czy eksperymentalny pomiar krótkotrwałego wpływu mediów na samoocenę nie dadzą zadowalających wyników. Alternatywnym rozwiązaniem wydają się  badania longituidalne. Dlatego w opisanym eksperymencie poddano nastolatki kilkumiesięcznemu wpływowi uważnej lektury czasopisma młodzieżowego, a następnie porównano zadowolenie z własnego wyglądu oraz skłonność do podejmowania działań sprzyjających ukształtowaniu pożądanej sywetki z ich wyjściowym poziomem oraz grupą kontrolną. Wśród uzyskanych rezultatów na uwagę zasługują wyniki wskazujące na rozbieżność między istotnym dla nastolatek poziomem zadowolenia z ud dziewcząt z grupy kontrolnej i eksperymentalnej oraz rozbieżności wymiarów podawanych przez obie grupy, których nie można do końca wyjaśnić zwykłą ich nieznajomością. Natomiast mało wyraziste wskaźniki korelacji między częstością czytania czasopism kobiecych, a poziomem zadowolenia z wyglądu ciała, mogą być interpretowane jako wyraźny sygnał badanych o tym, że starają się nie ulegać bezkrytycznie przekazom medialnym.
Languagepl polski
File
does-regular-reading.jpg of 14-09-2015
213.78 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2692
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2692
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?