Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka

Marek Piechowiak

Abstract

n/a
Autor Marek Piechowiak (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Marek Piechowiak
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Paginacja3-20
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Dardziński Piotr, Longchamps de Bérier Franciszek, Szczucki Krzysztof (red.): Prawo naturalne – natura prawa, 2011, Wydawnictwo C. H. Beck.
URL https://www.researchgate.net/publication/236972811_Klasyczna_koncepcja_osoby_jako_podstawa_pojmowania_praw_czowieka._Wok_Tomasza_z_Akwinu_i_Immanuela_Kanta_propozycji_ugruntowania_godnoci_czowieka/file/3deec51a8ce3171091.pdf
Językpl polski
Plik
Klasyczna-koncepcja-osoby-03.jpg z dnia 14-09-2015
551.58 KB
Klasyczna-koncepcja-osoby-tyt-1.jpg z dnia 14-09-2015
190.01 KB
Klasyczna-koncepcja-osoby-tyt-2.jpg z dnia 14-09-2015
275.1 KB
Klasyczna-koncepcja-osoby-tyt-spis-1.jpg z dnia 14-09-2015
630.24 KB
Klasyczna-koncepcja-osoby-tyt-spis-1.jpg z dnia 14-09-2015
630.24 KB
Klasyczna-koncepcja-osoby-tyt-2.jpg z dnia 14-09-2015
275.1 KB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3899
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3899
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?