Telewizja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej (2000-2006)

Monika Łukasik-Duszyńska

Abstract

The public television in Poland and European Union (2000-2006)


For many years public opinion of each European country and the employees of EU institutions discuss the role which in their opinion the public media ought to fulfil. Special attention is focused on television, taking into account the high number of viewers, dynamic development, and the influence of advertising. This publication presents the changes taking place in thinking on this topic in Poland and European Union.
The author in the article focused on the public television, as it is of main concern to the audiovisual and media policy of the European Union. She analyzed documents concerning policy of EU institutions on public television and tasks which she must fulfil. That EU establishments encourages member states, which means also Poland, to the support of public broadcast taking into account its role in democratic, social and cultural necessities of each society as well as in ensuring diversity in the face of tendencies to the concentration of media. However assignment of exact tasks are left to each member state.
In Poland tasks and the mission of public television as laid out in documents are in accordance with EU rules. However in practice the realization, meets continuously difficulties. So that the problem would be fully understandable, the author gave a description of some of the events and decisions undertaken during the nineties.
Author Monika Łukasik-Duszyńska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Monika Łukasik-Duszyńska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Pages73-90
Publication size in sheets0
Book Bidwell Anna Sybilla, Jaskułowski Krzysztof (eds.): Spotkania Europejskie. Na styku Kultur, 2007, ACADEMICA WYDAWNICTWO SWPS
Abstract in Polish

Od wielu lat politycy, naukowcy, społeczeństwa poszczególnych państw Europy czy pracownicy unijnych instytucji dyskutują na temat roli, jaką powinny pełnić media publiczne, a zwłaszcza telewizja, ze względu na masowy zasięg, oglądalność, dynamiczny rozwój, a także reklamę,. Publikacja przedstawia ewolucje myślenia na ten temat w Polsce i Unii Europejskiej.

W artykule zostały omówione zagadnienia dotyczące telewizji publicznej, ponieważ (wraz z telewizją komercyjną) jest ona głównym obiektem polityki audiowizualnej Unii Europejskiej. Autor opisał dokumenty przedstawiające stosunek instytucji unijnych do telewizji publicznej i zadań, jakie powinna ona wykonywać. Jednocześnie zaznaczył, iż działalność unijna nie ingeruje w kulturę poszczególnych państw członkowskich, ale odnosi się do kwestii uregulowania przepływu usług. Instytucje unijne zobowiązują zatem państwa członkowskie, w tym także Polskę, do propagowania nadawania publicznego ze względu na jego rolę we wspieraniu demokratycznych, społecznych i kulturowych potrzeb każdego społeczeństwa oraz w zapewnieniu pluralizmu w obliczu tendencji do koncentracji mediów. Jednocześnie zwracają uwagę, iż media publiczne winny stanowić główne źródło informacji, edukacji, kultury i rozrywki dla widzów. Niemniej jednak wyznaczenie dokładnych zadań pozostawiono już poszczególnym krajom członkowskim.

W Polsce dokumenty określające zadania i misję telewizji publicznej są zgodne z normami unijnymi. Niemniej jednak w praktyce realizacja tych zasad napotyka ciągle na swojej drodze na różnorakie utrudnienia. I tej problematyce autor poświęcił miejsce w swoim artykule. Jednocześnie, aby uzyskać pełny obraz przy przedstawianiu wydarzeń i decyzji podjętych na przestrzeni ostatnich kilku lat, cofnął się nieco wstecz zahaczając o lata 90-te.

URL http://www.swps.pl/uczelnia-wroclaw/katedra-studiow-europejskich/spotkania-europejskie-2007
Languagepl polski
File
SE-okladka.jpg of 14-09-2015
49.64 KB
SE-tytul.jpg of 14-09-2015
453.15 KB
spistresci.jpg of 14-09-2015
487.09 KB
MLD-1strona.jpg of 14-09-2015
927.24 KB
SE-tytul.jpg of 14-09-2015
453.15 KB
spistresci.jpg of 14-09-2015
487.09 KB
MLD-1strona.jpg of 14-09-2015
927.24 KB
Score (nominal)3
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3969
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3969
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?