O tym, kto jest mistrzem dla polskich psychologów i jaki ów mistrz jest...

Teresa Rzepa , Ryszard Stachowski

Abstract

n/a
Autor Teresa Rzepa (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Teresa Rzepa
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Ryszard Stachowski
Ryszard Stachowski
-
Paginacja251-264
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Rzepa Teresa, Domański Cezary (red.): Na drogach i bezdrożach historii psychologii, nr I , 2011, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
Językpl polski
Plik
skan-drogi-spis-eugenika-mistrz.xps z dnia 14-09-2015
39.3 KB
skan-drogi-mistrz.xps z dnia 14-09-2015
67.53 KB
skan-drogi-1-rec.xps z dnia 14-09-2015
31.74 KB
skan-drogi-spis-1.xps z dnia 14-09-2015
37.72 KB
skan-drogi-mistrz-osw.xps z dnia 14-09-2015
31.08 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4072
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4072
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?