Social change initiated by social entrepreneurs

Agata Zabłocka-Bursa , Ryszard Praszkier

Abstract

In this chapter we introduce various aspects of social change. The departure point is an overview of social change theories, highlighting Kurt Lewin’s ‘force fields’ change theory and Andrzej Nowak’s ‘bubbles’ theory of social change. Next, we describe the phenomenon of social entrepreneurship and the role of the individual in introducing social change. Then we explore what are the specific methods used by social entrepreneurs that, by enhancing trust and the propensity for cooperation, empower their communities. Also we present field research analyzing the results achieved by social entrepreneurs, especially their impact on the people and societies in the places where they operate. We conclude that social entrepreneurs launch change process that are multi-pronged and that have long-term results on the individual as well as societal levels.

Author Agata Zabłocka-Bursa (Wydział Psychologii)
Agata Zabłocka-Bursa,,
- Wydział Psychologii
, Ryszard Praszkier
Ryszard Praszkier,,
-
Pages153-170
Publication size in sheets0.85
Book Nowak Andrzej, Katarzyna Winkowska-Nowak, Bree David (eds.): Complex human dynamics. From minds to societies., 2013, SPRINGER - VERLAG
Abstract in PolishW tym rozdziale przedstawimy różne aspekty przemian społecznych. Punktem wyjścia jest przegląd teorii zmian społecznych, w których podkreślamy rolę teorii pola Kurta Lewina i teorii "bąbli" Andrzeja Nowaka. Następnie opisujemy zjawisko przedsiębiorczości społecznej i roli jednostki we wprowadzaniu zmian społecznych. Zastanowimy się również, jakie są specyficzne metody stosowane przez przedsiębiorców społecznych, które, poprzez zwiększenie zaufania i skłonność do współpracy, upodmiotowiają społeczności. Ponadto zaprezentujemy badania terenowe. Przeanalizujemy również wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorców społecznych, a zwłaszcza ich wpływ na ludzi i społeczności, w których działają. Możemy stwierdzić, że przedsiębiorcy społeczni uruchamiają wielokierunkowy proces zmian o długofalowych efektach na wielu poziomach, zarówno indywidualnym jak i społecznym.
DOIDOI:10.1007/978-3-642-31436-0_9
URL https://www.researchgate.net/publication/278656229_Social_Change_Initiated_by_Social_Entrepreneurs
Languageen angielski
File
AZB-RP-Social-change-initiated-by-SEs-v025.pdf of 14-09-2015
344.11 KB
strona tytułowa.JPG 24.8 KB
strona wydawnicza.JPG 29.12 KB
spis treści 1.JPG 29.59 KB
spis treści 2.JPG 16.13 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4121
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4121
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?