Polish enterpreneurs in the European Union market

Piotr Kwiatkowski

Abstract

Wejście do Unii Europejskiej okazało się ważnym wydarzeniem dla firm mikro, małych i średnich działających w Polsce. Po roku od tego wydarzenia, w 2005 dostrzegano wśród przedsiębiorców zmniejszenie się poczucie niepewności co do przyszłości, choć ocena otoczenia rynkowego po akcesji różniła się w zależności od sektora i obszaru działalności firm. Od tego czasu polski rynek w wielu wymiarach stał się częścią rynku europejskiego, a polscy przedsiębiorcy dostosowali swoje firmy do unijnych wymagań i nauczyli się działania w zmienionych warunkach W pierwszym pięcioleciu polskiego członkostwa w Unii Europejskiej wystąpiły zjawiska korzystne: przedsiębiorcy w większości skorzystali ze wzrostu gospodarczego, poparli przynależność Polski w UE, wielu z nich odkryło nowe możliwości i nauczyło się korzystać z europejskich funduszy. Ale w okresie tym wystąpiły też poważne bariery hamujące rozwój przedsiębiorstw. Najpoważniejszą przeszkodą wydaje się zespół zjawisk określanych jako niska jakość rządzenia w Polsce, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, blokująca rozwój firm i utrudniająca przedsiębiorcom korzystanie z programów europejskich. Utrudnieniem w rozwoju firm był w latach 2004 – 2008 trudny dostęp do zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej, choć w tym zakresie następowały symptomy poprawy. Ważnym problemem polskiej gospodarki, który ujawnił się w jej konfrontacją z innymi gospodarkami państw europejskich okazał się relatywnie niski poziom innowacyjności.
Author Piotr Kwiatkowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Piotr Kwiatkowski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages74 – 99
Publication size in sheets0
Book Skotnicka – Illasiewicz Elżbieta (eds.): 5 Years of Poland’s Membership of the European Union in Social Context, 2009, The Office of the Committee for European Integration (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej)
Languagepl polski
File
Kwiatkowski-PolEnter.pdf of 14-09-2015
11.02 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4442
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4442
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?