Między wioską a metropolią - dwie dekady polskiej prowincji

Marek Szczepański , Elżbieta Sekuła

Abstract

n/a
Autor Marek Szczepański (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marek Szczepański
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Elżbieta Sekuła (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Elżbieta Sekuła
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja85 - 122
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Jałowiecki Bohdan, Kapralski Sławomir (red.): Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności, 2011, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
Językpl polski
Plik
ms-004.jpg z dnia 14-09-2015
194.29 KB
ms.jpg z dnia 14-09-2015
173.1 KB
ms-001.jpg z dnia 14-09-2015
129.77 KB
ms-002.jpg z dnia 14-09-2015
178.74 KB
ms-003.jpg z dnia 14-09-2015
242.6 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4486
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4486
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?