Unia Europejska a obywatele - skuteczna czy nieskuteczna komunikacja

Monika Łukasik-Duszyńska

Abstract

In 2008, the Irish rejected the Lisbon Treaty in a referendum. The European Union once again convinced that the news about its activities and decisions may influence on the Europeans opinion and their political preferences. So in this publication the Author  considerates what is the EU communicating policy, and is it effective. Also, whether officials during making decision are taking into the consideration needs of the EU citizens? Author tries to answer on these questions. She briefly presents the main problems concerning the communication policy before 2000. However, the Author concentrates on decisions and events at the EU forum in XXI century. It is worth to point out that the article only outlines the problem, which should be the basis for further research.

Author Monika Łukasik-Duszyńska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Monika Łukasik-Duszyńska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Pages312-326
Publication size in sheets0
Book Adamus-Matuszyńska Anna, Maćkowska Renata (eds.): Public Relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Abstract in Polish

W 2008 roku Irlandczycy odrzucili w referendum Traktat Lizboński. Unia Europejska po raz kolejny przekonała się, że wiadomości na temat jej działalności i podejmowanych decyzji mogą zmienić ocenę Europejczyków i ich polityczne preferencje.

Warto się zatem zastanowić, na czym polega komunikowanie się Unii z obywatelami. I na ile jest ono skuteczne? A także, czy przy podejmowaniu decyzji unijni urzędnicy uwzględniają potrzeby swoich obywateli? Na te pytania próbuję pokrótce odpowiedzieć. W publikacji w dużym skrócie zostały przedstawione główne problemy dotyczące procesu komunikowania sprzed 2000 roku. Natomiast szerzej przedstawiam decyzje i wydarzenia na forum unijnym dotyczące tego zagadnienia w XXI wieku. Chciałabym zaznaczyć, iż w artykule został zarysowany jedynie problem, stanowiący bazę do dalszych badań naukowych.

Languagepl polski
File
strona1.jpg of 14-09-2015
476.74 KB
spistresci.jpg of 14-09-2015
1.03 MB
strona312.jpg of 14-09-2015
1,018.44 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4633
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4633
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?