Zawiedzione zaufanie i deficyt pozytywnych doświadczeń a negatywna wizja świata społecznego

Krystyna Skarżyńska

Abstract

Rozdział jest prezentacją wyników badania testującego dwie hipotezy:1/ o większej roli doświadczeń pozytywnych niż negatywnych w kształtowaniu przekonań o świecie społęcznynm oraz 2/szczególnej roli doświadczeń zawiedzionego zaufania w kontaktach z osobami znaczącymi. W badaniu on line (z wykorzystaniem internetowej platformy Qlabo. EU (spełniającej wymogi międzynarodowej komisji d/s testów psychologicznych)  uczestniczyło 198 osób. Analizy pokazały,  że im mniej dobra doświadczamy od innych, tym bardziej akceptujemy społecny darwinizm oraz mniej angażujemy się społecznie. Natomiast zgeneralizowana nieufność do ludzi jest lepiej wyjaśniana przez zawiedzione zaufanie ze strony osób znaczacych oraz inne negatywne doświadczenia z ludźmi.            
Author Krystyna Skarżyńska (Wydział Psychologii)
Krystyna Skarżyńska,,
- Wydział Psychologii
Pages239-252
Publication size in sheets0
Book Czarnota-Bojarska Joanna, Zinserling Irena (eds.): W kręgu psychologii społecznej, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Languagepl polski
File
W-kregu-psychologii-spo-ecznej.pdf of 14-09-2015
72.76 KB
W-kregu-psychologii-spo-ecznej1.pdf of 14-09-2015
31.3 KB
W-kregu-psychologii-spo-ecznej2.pdf of 14-09-2015
49.97 KB
W-kregu-psychologii-spo-ecznej3.pdf of 14-09-2015
48.84 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4765
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4765
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?