Narracje osób z zespołem Aspergera z perspektywy terapeutycznej

Anna Waligórska , Agnieszka Siedler , Michał Waligórski

Abstract

Zaburzenia ze spektrum autyzmu wiążą się z deficytami twórczych i narracyjnych aspektów funkcji poznawczych – szczególnie zdolności do tworzenia rozwiniętych wypowiedzi oraz do uwzględnienia wewnętrznej perspektywy bohatera. Niektóre cechy myślenia osób z zaburzeniami typu autystycznego (koncentracja na detalach, upodobanie do kategoryzowania i klasyfikowania faktów) wskazują na preferencję kategorialnego typu myślenia nad myśleniem narracyjnym. Obserwacje kliniczne sugerują jednak, że w przypadku Zespołu Aspergera (zaburzenia ze spektrum autyzmu powiązanego z dobrym funkcjonowaniem poznawczym) istnieją widoczne różnice indywidualne w zakresie kompetencji narracyjnej. Przedstawione poniżej dwa badania miały za zadanie określić, czy styl poznawczy w tym wypadku może wpłynąć na jakość funkcjonowania, oraz czy kompetencja narracyjna wiąże się z innymi aspektami życia osób z Zespołem Aspergera (ZA), w tym z funkcjonowaniem poznawczym, motywacją do działania i samooceną.

Wyniki pierwszego badania na 29 osobach z ZA wskazują, że istnieje wśród nich grupa podejmująca spontaniczną aktywność narracyjną, która ujawnia także narracyjne preferencje oraz w pełniejszy sposób odtwarza prezentowane treści.    

Celem drugiego badania na 30 osobach z ZA w schemacie różnicowym z powtarzanymi pomiarami było określenie wpływu rozwoju kompetencji narracyjnej (stymulowanej poprzez 8-tygodniowy trening narracyjny) na motywację oraz samoocenę. Zgodnie z założeniami w końcowym pomiarze osoby z grupy poddanej manipulacji uzyskały wyższe wyniki na dwóch z trzech podskal Skali Kontroli Działania Kuhla – podskali orientacji na działanie po doznanym niepowodzeniu oraz w sytuacjach podejmowania decyzji. Trening narracyjny nie miał natomiast wpływu na samoocenę. 

Author Anna Waligórska (Wydział Psychologii)
Anna Waligórska,,
- Wydział Psychologii
, Agnieszka Siedler
Agnieszka Siedler,,
-
, Michał Waligórski
Michał Waligórski,,
-
Pages301-326
Publication size in sheets0
Book Dryll Elżbieta, Cierpka Anna (eds.): Psychologia narracyjna: Tożsamość, dialogowość, pogranicza, 2011, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Languagepl polski
File
narracje-ZA-1.jpg of 14-09-2015
385.27 KB
narracje-ZA-2.jpg of 14-09-2015
463.71 KB
narracja-ZA-3.jpg of 14-09-2015
548.45 KB
narracja-ZA-4.jpg of 14-09-2015
537.2 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4797
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4797
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?