Obowiązek odszkodowawczy państwa za czynności dokonane wobec obywatela w ramach współdziałania z obcym wymiarem sprawiedliwości

Teresa Gardocka , Łukasz Majewski

Abstract

n/a
Autor Teresa Gardocka (Wydział Prawa)
Teresa Gardocka
- Wydział Prawa
, Łukasz Majewski (Wydział Prawa)
Łukasz Majewski
- Wydział Prawa
Paginacja529-540
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Ćwiąkalski Zbigniew, Artymiak Grzegorz (red.): Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, 2010, WOLTERS KLUWER POLSKA
Językpl polski
Plik
IMG-9503.JPG z dnia 14-09-2015
1.07 MB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4837
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4837
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?