Obowiązek odszkodowawczy państwa za czynności dokonane wobec obywatela w ramach współdziałania z obcym wymiarem sprawiedliwości

Teresa Gardocka , Łukasz Majewski

Abstract

n/a
Author Teresa Gardocka (Wydział Prawa)
Teresa Gardocka,,
- Wydział Prawa
, Łukasz Majewski (Wydział Prawa)
Łukasz Majewski,,
- Wydział Prawa
Pages529-540
Publication size in sheets0
Book Ćwiąkalski Zbigniew, Artymiak Grzegorz (eds.): Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, 2010, WOLTERS KLUWER POLSKA
Languagepl polski
File
IMG-9503.JPG of 14-09-2015
1.07 MB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4837
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4837
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?