Firma transnarodowa z upadającego państwa (przypadek Gazpromu)

Jerzy Menkes , Elżbieta Czarny , Patryk Toporowski

Abstract

n/a
Autor Jerzy Menkes (Wydział Prawa)
Jerzy Menkes
- Wydział Prawa
, Elżbieta Czarny
Elżbieta Czarny
-
, Patryk Toporowski
Patryk Toporowski
-
Paginacja9-31
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Gardocka Teresa, Menkes Jerzy (red.): Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, 2010, ACADEMICA WYDAWNICTWO SWPS
Językpl polski
Plik
IMG-9511.JPG z dnia 14-09-2015
1.03 MB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4845
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4845
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?