Hasła z kwalifikatorem „pospolite” w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego

Grzegorz Dąbkowski

Abstract

The article presents entries of Nowy słownik poprawnej polszczyzny (The New Normative Polish Dictionary) labeled as 'slang'. They have been compared with entries similarly labeled in other Polish dictionaries, both earlier and later. The author argues for the need of including more slang and very informal entries into the future editions of a normative dictionary.

Autor Grzegorz Dąbkowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Grzegorz Dąbkowski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja543-546
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Pędzich Barbara (red.): Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), 2011, Wydano nakładem Wydziału Polonistyki UW
Streszczenie w języku polskimAutor artykułu przedstawia hasła kwalifikowane w Nowym slowniku poprawnej polszczyzny jako "pospolite". Porównuje je z podobnie kwalifikowanymi hasłami w innych słownikach. Postuluje, aby w nowym wydaniu słownika rozszerzyć listę wyrazów pospolitych.

Językpl polski
Plik
Dabkowski-Has-a-1.jpg z dnia 14-09-2015
261.88 KB
Dabkowski-Has-a-2.jpg z dnia 14-09-2015
808.95 KB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5365
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5365
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?