W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka?

Marek Piechowiak

Abstract

On the axiological consistency of the Constitution of  the Republic of Poland. Common good or human dignity?

 

The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of  Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based on it was accepted as the most important aspect for determining the order of primacy. In respect of the direct aims of activities of public authorities and more broadly  – of the aims of subjects whose activities are defined by the constitution – the primary value should be common good understood as certain social conditions of life which support human development. It defines the space in which other constitutional values, also human dignity, are integrated. Human dignity, however, the primary value defining human being, gives the reason why human development is a first and autonomous aim of the constitutional order. In this respect dignity has priority before common good.
Author Marek Piechowiak (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Marek Piechowiak,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Pages111-123
Publication size in sheets0
Book Stadniczeńko Stanisław Leszek (eds.): Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, 2011, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
Abstract in PolishAutor stawia pytanie o to, którą z wartości fundamentalnych wartości konstytucyjnych – dobro wspólne czy godność człowieka – można uznać za wartość pierwszą i stanowiącą podstawę spójności aksjologicznej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Wskazane są zasadnicze racje przemawiające za uznaniem każdej z tych wartości za wartość pierwszą i identyfikowane są zasadnicze relacje zachodzące między tymi wartościami. Za aspekt najistotniejszy dla ustalenia pierwszeństwa którejś z tych wartości uznana jest doniosłość danej wartości dla określenia celu konstytucji i opartego na niej porządku prawnego. Z punktu widzenia bezpośredniego celu działań władzy publicznej i szerzej – podmiotów, których działanie wyznaczone jest porządkiem konstytucyjnym, wartością tą jest dobro wspólne wyznaczające przestrzeń, w której integrowane są inne wartości konstytucyjne, z godnością włącznie. Dobro wspólne jest celem porządku konstytucyjnego ze względu na godność człowieka, która czyni jego rozwój pierwszym i szczególnym – autotelicznym dobrem. W tej perspektywie godność ma pierwszeństwo przed dobrem wspólnym.
Languagepl polski
File
2010-W-sprawie-aksjologicznej-spojnosci-konstytucji-SWPS.doc of 14-09-2015
101 KB
2011-W-sprawie-aksjologicznej-sp-111.jpg of 14-09-2015
734.69 KB
2011-W-sprawie-aksjologicznej-sp-tyt-1.jpg of 14-09-2015
211.95 KB
2011-W-sprawie-aksjologicznej-sp-tyt-2.jpg of 14-09-2015
265.29 KB
2011-W-sprawie-aksjologicznej-sp-tyt-st.jpg of 14-09-2015
615.88 KB
2011-W-sprawie-aksjologicznej-sp-tytafil.jpg of 14-09-2015
370.14 KB
W-sprawie-aksjologicznej-spojnosci-Piechowiak-M.pdf of 14-09-2015
432.68 KB
2011-W-sprawie-aksjologicznej-sp-111.jpg of 14-09-2015
734.69 KB
W-sprawie-aksjologicznej-spojnosci.jpg of 14-09-2015
642.53 KB
Oswiadczenie-W-sprawie-aksjologicznej-spojnosci.jpg of 14-09-2015
642.53 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5445
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5445
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?