Dynamika nastroju

Magdalena Marszał-Wiśniewska , Magdalena Nowicka

Abstract

Pomimo rosnącego zainteresowania problematyką nastroju i podkreślania przez wielu badaczy faktu, że zmienność nastroju jest jego cechą specyficzną (odróżniającą nastrój od emocji), badania nad dynamiką nastroju w konkretnych sytuacjach życiowych oraz wpływem właściwości osobowościowych na ową dynamikę należą do nielicznych i nie są jednoznaczne

W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną wyniki badań własnych (1) prezentujących wzorce zmian poszczególnych aspektów nastroju (tonu hedonistycznego, pobudzenia napięciowego i pobudzenia energetycznego) w rytmie dobowym oraz w różnych sytuacjach życiowych (np. wykonywania ćwiczeń fizycznych, sytuacji egzaminu, rozwiązywania zadań poznawczych o różnym stopniu trudności) oraz (2) analizujących wpływ wybranych właściwości indywidualnych (np. temperamentalnych, wolicjonalnych, tendencji depresyjnych, chronotypu) na zmiany w zakresie nastroju. Przedstawione wyniki badań analizowane będą w świetle trójwymiarowego modelu nastroju oraz transakcyjnego podejścia do ujmowania zjawisk psychologicznych. Jakkolwiek wyniki te nie zamykają analiz w badanym obszarze, pozwalają jednak na sformułowanie nowych pytań, wyznaczając tym samym kierunki dalszych badań.   

 

Author Magdalena Marszał-Wiśniewska (Wydział Psychologii)
Magdalena Marszał-Wiśniewska,,
- Wydział Psychologii
, Magdalena Nowicka (Wydział Psychologii)
Magdalena Nowicka,,
- Wydział Psychologii
Pages121-155
Publication size in sheets0
Book Goryńska Ewa, Ledzińska Maria, Zajenkowski Marcin (eds.): Nastrój. Modele, geneza, funkcje., 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Languagepl polski
File
nastroj-1.jpg of 14-09-2015
72.51 KB
nastroj-2.jpg of 14-09-2015
193.31 KB
nastroj-3.jpg of 14-09-2015
160.24 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5457
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5457
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?