Podmiotowe uwarunkowania regulacji nastroju

Magdalena Marszał-Wiśniewska , Magdalena Nowicka

Abstract

Jednym z podstawowych wyznaczników dobrostanu psychicznego jednostki jest efektywna regulacja afektywna rozumiana, jako wszelkie procesy odpowiedzialne za monitorowanie, ewaluację oraz modyfikację przeżywanych przez jednostkę stanów afektywnych, szczególnie w zakresie ich nasilenia i specyfiki temporalnej (Gross, 1998; Thompson, 1994).  Jakkolwiek większość badaczy stosuje termin regulacji afektywnej w wypadku, kiedy stany afektywne są regulowane (por. też Larsen, 2000; Larsen i Prizmic, 2008; Parkinson, Totterdell, Briner i Reynolds, 1996), to jednak termin regulacji afektywnej bywa również stosowany w wypadku, kiedy stany afektywne są regulatorami, tj. regulują procesy fizjologiczne (na przykład ciśnienie krwi), poznawcze (pamięć czy uwagę) czy też relacje społeczne  (por. Cole, Martin i Dennis, 2004). W niniejszym rozdziale opierając się na klasycznym (bardziej powszechnym) rozumieniu regulacji afektywnej jako procesów, za pomocą których człowiek oddziałuje na własne stany emocjonalne – ich kierunek, długość, nasilenie oraz ekspresję (Gross, 1998; 2007), analizujemy wyniki badań własnych dotyczących podmiotowych uwarunkowań regulacji nastroju.

Author Magdalena Marszał-Wiśniewska (Wydział Psychologii)
Magdalena Marszał-Wiśniewska,,
- Wydział Psychologii
, Magdalena Nowicka (Wydział Psychologii)
Magdalena Nowicka,,
- Wydział Psychologii
Pages179-214
Publication size in sheets0
Book Doliński Dariusz, Błaszczak Wojciech (eds.): Dynamika emocji. Teoria i praktyka, 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN
Languagepl polski
File
dynamika-emocji1.jpg of 14-09-2015
44.05 KB
dynamika-emocji2.jpg of 14-09-2015
102.45 KB
dynamika-emocji-3.jpg of 14-09-2015
119.93 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5458
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5458
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?