Sumienie "strażnika demokracji". O standardach etycznych w mediach

Marcin Zaborski

Abstract

Pamięć o spoczywającej na mediach odpowiedzialności skłania do tworzenia rozmaitych regulacji, odnoszących się do tej sfery życia społecznego. Wśród tych przepisów są również te, które wyznaczają etyczne ramy funkcjonowania środków masowej komunikacji i ich pracowników. Chodzi tu zarówno o wytyczne zawarte w zapisach ustawowych, jak i wskazówki płynące z kodeksów zawodowych. Problematyka etyki dziennikarskiej w ujęciu normatywnym jest więc przedmiotem zainteresowania zarówno instytucji państwa, jak i samego środowiska, którego dotyczy. Należy do tego jeszcze dodać uregulowania o charakterze międzynarodowym, będące efektem szerszego namysłu i próbą odpowiedzi na zagrożenia związane z działaniem mediów. Autor podejmuje próbę ich analizy oraz przytacza konkretne przykłady zachowań uznanych przez środowisko za sprzecznie z etycznymi regułami pracy dziennikarza.

Author Marcin Zaborski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marcin Zaborski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages177-196
Publication size in sheets0
Book Sowiński Sławomir (eds.): Etyka w życiu publicznym, 2012, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Languagepl polski
File
etyka1.jpg of 14-09-2015
1.61 MB
etyka2.jpg of 14-09-2015
619.04 KB
etyka3.jpg of 14-09-2015
749.29 KB
etyka4.jpg of 14-09-2015
735.47 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5480
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5480
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?