Sumienie "strażnika demokracji". O standardach etycznych w mediach

Marcin Zaborski

Abstract

Pamięć o spoczywającej na mediach odpowiedzialności skłania do tworzenia rozmaitych regulacji, odnoszących się do tej sfery życia społecznego. Wśród tych przepisów są również te, które wyznaczają etyczne ramy funkcjonowania środków masowej komunikacji i ich pracowników. Chodzi tu zarówno o wytyczne zawarte w zapisach ustawowych, jak i wskazówki płynące z kodeksów zawodowych. Problematyka etyki dziennikarskiej w ujęciu normatywnym jest więc przedmiotem zainteresowania zarówno instytucji państwa, jak i samego środowiska, którego dotyczy. Należy do tego jeszcze dodać uregulowania o charakterze międzynarodowym, będące efektem szerszego namysłu i próbą odpowiedzi na zagrożenia związane z działaniem mediów. Autor podejmuje próbę ich analizy oraz przytacza konkretne przykłady zachowań uznanych przez środowisko za sprzecznie z etycznymi regułami pracy dziennikarza.

Autor Marcin Zaborski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marcin Zaborski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja177-196
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Sowiński Sławomir (red.): Etyka w życiu publicznym, 2012, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Językpl polski
Plik
etyka1.jpg z dnia 14-09-2015
1.61 MB
etyka2.jpg z dnia 14-09-2015
619.04 KB
etyka3.jpg z dnia 14-09-2015
749.29 KB
etyka4.jpg z dnia 14-09-2015
735.47 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5480
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5480
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?