Polityka gospodarcza Niemiec wobec wybranych krajów naddunajskich

Agnieszka Kuszewska

Abstract

 

 Artykuł ma na celu przedstawienie realizacji niektórych elementów niemieckiej polityki gospodarczej wobec dwóch krajów naddunajskich: Węgier, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004, oraz Chorwacji, która znajduje się w fazie negocjacji w sprawie przystąpienia. Istotnym tłem rozważań będzie światowy kryzys gospodarczy.

Kraje naddunajskie połączone są siecią powiązań o charakterze gospodarczym i są ważnymi partnerami bilateralnej współpracy handlowej. Szczególna rola w tej współpracy przypada Niemcom; kraj ten pozostaje ważną potęgą gospodarczą świata, pierwszą Europy i szczyci się rolą czołowego światowego eksportera. Dla krajów naddunajskich Niemcy to niejednokrotnie najważniejszy partner handlowy; relacje z tymi krajami stanowią istotny element także niemieckiej polityki gospodarczej.

Dokonując analizy polityki gospodarczej Niemiec, należy zwrócić uwagę na fakt, iż kraj ten boryka się z fatalnymi skutkami kryzysu gospodarczego. Gospodarka Niemiec zaczęła odnotowywać poważny spadek od sierpnia 2008 roku (tymczasem jeszcze w 2007 roku odnotowywano średni roczny wzrost na poziomie około 3,5 %), co wynika między innymi ze zmniejszonego popytu na niemiecki eksport, który zawsze był siłą napędową wzrostu gospodarczego w tym kraju. W życiu gospodarczym Niemiec handel odgrywa kluczową rolę. Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego z kwietnia 2009 roku, gospodarka niemiecka skurczy się w tym roku aż o 5,9 %, a w roku 2010 o 1%. Eksperci z IMF podkreślają, że recesja w Niemczech, największa od 60 lat, utrudni wyjście z kryzysu także pozostałym krajom Europy. W ciągu najbliższych lat będzie można zatem odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu kryzys gospodarczy wpłynął na zmniejszenie bilansu handlowego między Niemcami a krajami naddunajskimi. Podsumowaniem artykułu będą jednakowoż oczekiwania i prognozy związane ze skalą zmniejszenia planów eksportowych i inwestycyjnych Niemiec, które dotyczyć będą między innymi omawianych krajów.

Author Agnieszka Kuszewska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Agnieszka Kuszewska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages13-28
Publication size in sheets0
Book Popławski Dariusz (eds.): Państwa naddunajskie a Unia Europejska, 2010, ASPRA-JR
Languagepl polski
File
Kr-nadd-strona-tytu-owa.jpg of 14-09-2015
6.17 MB
1-strona.jpg of 14-09-2015
6.54 MB
Kr-nadd-spis-tresci.jpg of 14-09-2015
7.88 MB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5779
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5779
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?