Tendencje obronne jako moderator samooceny.

Alina Kolańczyk

Abstract

Rozdzial zawiera badania eksperymentalne dotyczące relacji pomiędzy samooceną jawną i niejawną osób należących do różnych typów reagowania na zagrożenie Zgodnie z badaniami Weinbergera i in. (1979) wydzielono 2 typy reagowania obronnego (nisko-lękowi - wypierający i wysoko-lękowi reinterpretatorzy), a także osoby o niskich tendencjach obronnych (nisko - i wysoko-lękowe). Badano nadto kontrolę uwagi cechującą te 4 typy osób i spostrzeganie pobudzenia fizjologicznego. Wykazano, że osoby reinterpretujące obronnie wykazują wyżśzą samoocenę jawną od osób wysoko-lękowych, a także, że osoby wypierające przypisują sobie zalety w większym stopniu niż osoby "czysto" niskolękowe. Wypieranie zachodzi wcześniej w sekwencjiprzetwarzania informacji, i wiąże się z niespójnościa samooceny niejawnej i jawnej. Natomiast osoby reinterpretujące obronnie konfrontują się z negatywną samoocena na poziomi niejawnym i to daje asumpt do dalszych obron (wykazują tez silnijszą kontrolę uwagi od osób "czysto" wysoko-lękowych).
Author Alina Kolańczyk (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Alina Kolańczyk,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Pages145-161
Publication size in sheets0
Book Kolańczyk Alina, Wojciszke Bogdan (eds.): Motywacje umysłu, 2010, SMAK SŁOWA
Languagepl polski
File
CCF20120124-00004.jpg of 14-09-2015
586.43 KB
CCF20120124-00003.jpg of 14-09-2015
779.8 KB
CCF20120124-00002.jpg of 14-09-2015
630.88 KB
CCF20120124-00000.jpg of 14-09-2015
533.02 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6870
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6870
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?