Osobowościowe markery przedsiębiorczości

Ryszard Studenski , Anna Studenska

Abstract

Hipotetycznie założono, że przedsiębiorczość jest wieloczynnikowym, ciągłym wymiarem podmiotowym pozostającym w związku z cechami osobowości, skłonnością do ryzyka finansowego, inteligencją i postawą akceptującą pracę na własny rachunek. Opracowano narzędzie do diagnozowania przedsiębiorczości (alfa = 0,90) oraz trzyczynnikowy kwestionariusz postaw do pomiaru przedsiębiorczości. W badaniach 260 osób potwierdzono prawdziwość hipotezy o ciągłości zmiennej przedsiębiorczość. Stwierdzono czteroczynnikową jej strukturę oraz wyróżniono następujące predyktory przedsiębiorczości: transgresja, ekstrawersja, nonkonformizm oraz niewerbalna inteligencja.
Author Ryszard Studenski (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Ryszard Studenski,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
, Anna Studenska
Anna Studenska,,
-
Pages172-204
Publication size in sheets1.6
Book Strzałecki Andrzej, Lizurej Alicja (eds.), Witkowski Stanisław, Domurat Artur, Wiśniewska Anna, Stasiakiewicz Michał, Strzałecki Andrzej, Nosal Czesław, Studenski Ryszard, Studenska Anna, Trzebińska Ewa, Kupis Marcelina, Tokarz Aleksandra, Trzebińska Monika, Łaguna Mariola, Zaleśkiewicz Tomasz, Piskorz Zbigniew, Basińska Beata, Cieślak Roman, Doroszewicz Krystyna, Dej Dominika, Stephan Ute, Ślaski Sławomir, Mendecka Grażyna, Mojżesz Judyta, Czarnecki Piotr, Matusiak Krzysztof, Kowalik Marcin, Tkaczyk Bartłomiej, Zjawiony Tomasz, Lizurej Alicja: Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie, badania, zastosowania praktyczne, perspektywa psychologiczna, 2011, ACADEMICA WYDAWNICTWO SWPS, ISBN 978-83-62443-16-1, 482 p.
Languagepl polski
File
swos-przedsiebiorczosc.jpg of 14-09-2015
1.69 MB
7.pdf of 14-09-2015
125.39 KB
8.pdf of 14-09-2015
260.15 KB
9.pdf of 14-09-2015
366.23 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7419
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7419
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?