Status środków otrzymywanych przez partie polityczne z budżetu pańśtwa z tytułu subwencji. Problematyka jawności

Marek Chmaj

Abstract

n/a
Autor Marek Chmaj (Wydział Prawa)
Marek Chmaj
- Wydział Prawa
Paginacja16-22
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Zbieranek Jarosław (red.): Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola, 2008, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
Językpl polski
Plik
ISP.jpg z dnia 14-09-2015
5 KB
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7940
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7940
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?