O splataniu się pamięci indywidualnej i kolektywnej, czyli o tym, czym jest życie w ciekawych czasach.

Tomasz Maruszewski

Abstract

W pracy przeanalizowano relacje między pamięcią kolektywną a pamięcią autobiograficzną sprawdzając, czy w indywidualnych zapisach pamięciowych znajdują się informacje na temat ważnych zdarzeń historycznych. Poszukiwano analogów pewnych zjawisk obserwowanych w pamięci indywidualnej (efekt reminiscencji) również na poziomie pamięci kolektywnej. W analizie badań międzykulturowych zwrócono uwagę na fakt, że w pamięci kolektywnej dominują zdarzenia z ostatniego okresu (efekt świeżości) oraz zdarzenia o znaku ujemnym. Ten ostatni przypadek jest odmienny od właściwości pamięci autobiograficznej, w której dominuje efekt pozytywności. Rozwinięta została koncepcja związków między pamięcią autobiograficzną i kolektywną oparta na analizie pozycji, jaką mogą zajmować poszczególne jednostki względem ważnych wydarzeń historycznych.
Autor Tomasz Maruszewski (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Tomasz Maruszewski
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Paginacja47 - 63
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Kolańczyk Alina, Wojciszke Bogdan (red.): Motywacje umysłu, 2010, Smak Słowa
Językpl polski
Plik
3-maruszewski.pdf z dnia 14-09-2015
171.18 KB
motywacje-umys-u.jpg z dnia 14-09-2015
8.62 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8130
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8130
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?