Młodzież jako problem wychowawców i nauczycieli. O strategii pozorowania pracy wychowawczej z młodzieżą

Jacek Kurzępa

Abstract

Autor w krótkiej formie artykułu prezentuje wyniki badań realizowanych w szkołach gimnazjalnych i licealnych na temat postrzegania nauczycieli i ich człowieczeństwa w oczach uczniów. Opierając się na koncepcji pozorowania działań, czy też Goffmanowskiego teatru życia codziennego , wskazuje na repertuar ról, zachowań i postaw jakie prezentują nauczyciele zarówno wobec uczniów, ich rodziców, jak i w relacjach koleżeńskich. Posługując się między innymi analizą portretów wykonanych przez uczniów, na których w sposób symboliczny prezentują swoich nauczycieli, poddano analizę zarówno ich kompetencje zawodowe, społeczne, jak i gotowość psychiczną do wejścia w bliższe i pełniejsze relacje z uczniami. 
Autor Jacek Kurzępa (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Jacek Kurzępa
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Paginacja163-177
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Walasek Stefania, Fudali Robert, Kowalewska Ewa (red.): Przestrzeń edukacyjna- dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne. , 2011, Impuls
Językpl polski
Plik
Przestrzen-edukacyjna.jpg z dnia 14-09-2015
326.29 KB
Przestrzen-edukacyjna1.jpg z dnia 14-09-2015
354.13 KB
Przestrzen-edukacyjna2.jpg z dnia 14-09-2015
361.43 KB
Przestrzen-edukacyjna3.jpg z dnia 14-09-2015
429.98 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8617
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8617
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?