Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku – prezentacja projektu i jego zastosowania w pracy naukowej oraz dydaktyce

Włodzimierz Gruszczyński , Maciej Ogrodniczuk

Abstract

Projekt „Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII w.” miał na celu stworzenie dostępnej nieodpłatnie w Internecie biblioteki zawierającej możliwie wszystkie zachowane i opisane w literaturze starodruki mające charakter gazet ulotnych. Zostały one zebrane głównie na podstawie zawierającej opisy prawie 2 tys. jednostek bibliograficznych pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku”, rozszerzonej podczas kwerendy archiwalnej o pozycje odkryte lub opisane już po jej wydaniu. Dla dużej liczby druków (niespełna 70%) udostępniono jednocześnie w formacie DjVu ich skany wykonane z mikrofilmów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Wybrane druki (polsko- i niemieckojęzyczne) zostały skomentowane pod względem historycznym, medioznawczym i/lub lingwistycznym w celu objaśnienia mniej znanych realiów, których dotyczy tekst zamieszczony w danym druku, oraz nieczytelnych dla współczesnego odbiorcy skrótów, metafor i symboli. W wypadku tekstów tłumaczonych lub wzorowanych na tekstach obcojęzycznych, wskazane zostały teksty źródłowe (lub za takie uchodzące) oraz teksty pochodne, by ułatwić porównywanie różnojęzycznych wersji informacji dotyczących tego samego wydarzenia, a wywodzących się zapewne z jednego źródła. Tego rodzaju komentarze nie są obecne w dotychczasowych bibliotekach cyfrowych i stanowią novum projektu.

Osobnym wynikiem projektu było dostosowanie platformy EPrints do wyszukiwania druków wg różnych kryteriów, zarówno takich, które standardowo wykorzystywane są w opisach bibliograficznych, jak i mniej typowych: tematycznych, gatunkowych i innych. W oparciu o tekst oryginalny uzupełniony o źródła wykryte w czasie trwania projektu wykonano ponadto elektroniczny skład typograficzny rozszerzonej wersji bibliografii Zawadzkiego.

Projekt został zrealizowany w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego. Zbiory Biblioteki dostępne są pod adresem www.cbdu.pl oraz za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Biblioteka została zaprojektowana z myślą o konkretnych zastosowaniach naukowych i dydaktycznych. Potrzeba takiej biblioteki została zauważona w trakcie prac nad „Słownikiem języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII w.”. Przez redakcję tego słownika systematycznie wykorzystywane są polskojęzyczne druki zawarte w bibliotece. CBDU znalazła też zastosowanie w badaniach nad dawnymi przekładami medialnymi prowadzonymi w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i w Instytucie Germanistyki UW. W dydaktyce CBDU przydaje się przede wszystkim na studiach dziennikarskich w ramach przedmiotu „Historia prasy polskiej”. 

Author Włodzimierz Gruszczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Włodzimierz Gruszczyński,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Maciej Ogrodniczuk
Maciej Ogrodniczuk,,
-
Pages23-27
Publication size in sheets0
Book Mazurek Cezary, Stroiński Maciej, Węglarz Jan (eds.): Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010. Materiały z konferencji, 2011, Ośrodek wydawnictw Naukowych
Languagepl polski
File
skanuj0001.jpg of 14-09-2015
2.11 MB
skanuj0005.jpg of 14-09-2015
1.17 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8632
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8632
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?