Wyobrażenie roli kobiecej, doświadczenia macierzyństwa a satysfakcja z życia

Joanna Roszak

Abstract

Z opisu publikacji autorstwa Krystyny Skarżyńskiej (2011):     

      Wiedza naukowa na temat relacji międzyludzkich, ich uwarunkowań i konsekwencji dla jakości życia jednostek i grup społecznych jest już bardzo duża. Wyniki badań psychologicznych na ten temat są publikowane w wielu znaczących międzynarodowych czasopismach naukowych i książkach, czytanych głównie przez środowiska akademickie. Z drugiej strony rynek wydawniczy pełen jest popularnej literatury psychologicznej, przede wszystkim pisanych z perspektywy praktyków lub przez dziennikarzy. Najczęściej popularna literatura nie uwzględnia (lub co gorsza, jest sprzeczna) wyników nowych badań. Proponowana książka ma na celu pokazanie nowej wiedzy naukowej na sprawy ważne dla codziennego życia ludzi; lokuje się więc między literaturą naukową, pisaną dla kolegów po fachu, a literaturą popularną. Przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników, których interesuje to, co psychologia naukowa ma do powiedzenia na następujące tematy: 1/ kształtowania się relacji między ludźmi, budowania zaufania i nieufności, spostrzegania i oceniania zachowań nastawionych na interesy własne lub innych ludzi; 2/ rodzajów wsparcia, jakie możemy dawać innym i  otrzymywać od innych ludzi; 3/ motywów i sposobów sprawowania władzy w różnych relacjach, w tym w bliskich związkach; 4/ agresji interpersonalnej  - jako efektu prowokacji lub nastawienia na realizację celów osobistych; 5/ procesów komunikowania się ludzi, zwłaszcza roli metafory; 6/ roli intuicji i nieświadomości w kształtowaniu się ocen i zachowań interpersonalnych; 7/ zderzenia stereotypów dotyczących ról płciowych z doświadczeniami macierzyństwa; 8/ znaczenia mediów elektronicznych dla relacji międzyludzkich; 9/ zmian w relacjach wewnątrzrodzinnych w sytuacji poważnego kryzysu ekonomicznego i politycznego oraz 10/ związków między oceną aktualnego systemu politycznego i ekonomicznego a zadowoleniem z życia.

      Każdy rozdział zawierać będzie krótki przegląd głównych wcześniejszych ustaleń na omawiany temat, prezentację badań własnych (podaną w sposób dostępny nie tylko dla naukowców) oraz odniesienie do jakości życia.

      Autorzy kolejnych rozdziałów są akademickimi psychologami społecznymi; są przedstawicielami trzech pokoleń; Stosują różne podejścia badawcze, odmienne metody badań i odwołują się do różnych teorii. Łączy ich przekonanie, że wiedza naukowa jest potrzebna ludziom do tego, by mogli zrozumieć świat i siebie oraz lepiej żyć. Wszyscy pracują w Katedrze Psychologii Społecznej SWPS.  

   

Opis rozdziału:

     Rozdział pokazuje specyfikę sytuacji kobiet, których przekonania i niektóre zachowania odbiegają od stereotypów płci. Przedstawione są badania, z których wynika, że kobiety które deklarują odmienne od tradycyjnych poglądy na role kobiet i próbują te poglądy wdrażać w swoje życie, spotykają się ze zjawiskiem odwetu, negatywnymi ocenami i sankcjami społecznymi ze strony otoczenia. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w obszarze, który nadal silnie przypisywany jest kobietom, mianowicie w sferze życia rodzinnego i wychowywania dzieci. W rozdziale omówione są koncepcje i badania pokazujące, kiedy presja wywierana na macierzyństwo (traktowane jako najważniejszy aspekt tożsamości kobiety) może owocować obniżoną satysfakcja z życia kobiet, gdy konstytuują one swą tożsamość nie tylko na roli matki.     
Author Joanna Roszak (Wydział Psychologii)
Joanna Roszak,,
- Wydział Psychologii
Pages61-85
Publication size in sheets0
Book Skarżyńska Krystyna (eds.): Między ludźmi... oczekiwania, interesy, emocje, 2012, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
URL http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=2&id_p=2271
Languagepl polski
File
Miedzy-Ludzmi-ok-adka.jpg of 14-09-2015
1.57 MB
Miedzy-Ludzmi-strona-tytu-owa-rozdzia-u.jpg of 14-09-2015
1.21 MB
Miedzy-ludzmi-strona-tytu-owa-ksiazki.jpg of 14-09-2015
438.9 KB
Miedzy-ludzmi-informacje-o-wydawnictwie-recenzjach-roku-wyd.jpg of 14-09-2015
602.67 KB
Miedzy-Ludzmi-spis-tresci-1.jpg of 14-09-2015
636.48 KB
Miedzy-ludzmi-spis-tresci-2.jpg of 14-09-2015
633.76 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8743
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8743
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?