Osiąganie współpracy w grupie za pomocą współzależności

Konrad Maj

Abstract

ACHIEVING COOPERATION WITHIN A GROUP THROUGH INTERDEPENDENCE

As the studies presented show, the cooperation does not consists only in the creation of situation in which team members are dependent on their resources or if a team obtains an instruction (task interdependence).

The key factor is to create common goals or introduce cooperative reward structures (outcome interdependence). The results of numbers of experiments showed that such stimulation is conducive to, among others, broader exchange of information, and improvement of atmosphere within a team.

Author Konrad Maj (Wydział Psychologii)
Konrad Maj,,
- Wydział Psychologii
Pages167-185
Publication size in sheets0
Book Grzybowski Marek (eds.): Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, 2011, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni
Abstract in Polish

W dobie rywalizacji i indywidualizmu współpraca jest często towarem deficytowym. Jednocześnie może być ona kluczowa dla efektywności zespołu zadaniowego. Współpracę w grupie można osiągać za pomocą wielu sposobów. Jak pokazują prezentowane badania, do jej wywołania nie wystarczy jedynie stworzenie sytuacji, w których członkowie grupy są wzajemnie zależni od posiadanych przez siebie zasobów czy też

otrzymali określoną instrukcję (współzależność zadaniowa). Kluczowe jest stworzenie warunku zbieżnych celów czy też wprowadzenie nagród kooperacyjnych (wspołzależność wynikowa). Rezultaty szeregu badań

pokazały, że tego rodzaju stymulacja sprzyja m.in. wzajemnej pomocy, szerszej wymianie informacji, poprawie atmosfery w zespole.

Languagepl polski
File
Transfer-wiedzy.pdf of 14-09-2015
3.51 MB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8899
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8899
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?